Reaktioner på udmeldinger fra Divisions-foreningen og Brøndby IF

Divisionsforeningen har i dag meddelt, at der indføres en række restriktioner, som rammer os Brøndbyfans på udebane samt påvirker den næste derbykamp på Brøndby Stadion. På baggrund af dette har Brøndby IF valgt at indføre en række tiltag.

Brøndby Support tager klart afstand fra vold og hærværk. Det bør og skal IKKE være en del af det at følge sit hold. Vi bakker generelt op om tiltag rettet mod at holde personer, der har brudt loven og stadionreglementet ude af stadion.

Opbakning til klubbens tiltag
Vi har forståelse for, at klubben er tvunget til at agere, og er blevet pålagt – i en periode – at gøre brug af navn på billet og sammenholde disse med karantænelister af divisionsforeningen. Vi er derudover rigtigt glade for, at klubben har valgt at tage et yderligere tiltag i brug og har investeret i et mobil ansigts-genkendelsessystem, som matcher det, vi allerede i dag har på hjemmebane til at tage med på udebane. Det kan være med til at sikre, at de personer, som klubben har på sin karantæneliste identificeres og afvises ved indgangen. Vi bakker op om dette tiltag, ligesom vi bakker op om tiltag, der forbedrer sikkerheden på de danske stadions, fokuserer på at ramme de få og forhindre yderligere episoder.

Godt arbejde i ekspertudvalget
Lige i denne tid arbejder alle parter omkring afvikling af fodboldkampe tæt sammen i det ekspertudvalg, der er blevet nedsat af Justitsminister, Mathias Tasfeye for at komme uroligheder til fodboldkampe til livs. Her er man netop nu ved at lægge sidste hånd på anbefalingerne til justitsministeriet.

I dette ekspertudvalg er der bred enighed om, at fokus bør være på at ramme de få og ikke de mange, at minimere brugen af kollektive straffe og målrette tiltag imod dem, der bryder reglerne i samfundet og på stadion. Derfor er vi i Brøndby Support ærgerlige over, at man fra Divisionsforeningens side vælger at gå i en retning af kollektive restriktioner – uanset om det rammer fans fra Brøndby eller FCK.

Vi er repræsenteret i ekspertudvalget, og vi ser frem til, at anbefalingerne bliver overleveret til Justitsministeren, og at de bliver rullet ud til glæde for de mange, der godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt.

Straf bør ikke stå alene
Det er vigtigt for os også at understrege, at straffe ikke bør stå alene. Hvis antallet af episoder skal mindskes, er det vigtigt at restriktioner følges op med præventive tiltag så som optimering af indslusning og udslusning på stadion, samarbejde og erfaringsudveksling i forhold til optimering af det generelle sikkerhedsarbejde, læring fra tidligere kampe skal forankres og tages i brug til kommende kampe. Ligesom det er vigtigt, at der kigges langsigtet i forhold til en præventiv indsats over de yngre fans.

Du kan i øvrigt læse mere om det arbejde Brøndby Support udfører i det daglige for at være en del af løsningen og sikre at kampe afvikles sikkert her [Det lidt mere skjulte arbejde – Brøndby Support (brondbysupport.dk)]

Positivt med belønnings-system
En meget positiv ting vi kan tage med fra klubbens udmelding er, at man nu er så langt med et loyalitetsprogram, som belønner de loyale udebanefans, som rejser land og rige rundt for at følge drengene i gul og blå. Dette er især noget der kommer vores mange jyske medlemmer til gode. Vi hilser tiltaget velkommen.

“Vi hilser initiativet om at kunne belønne fans, der støtter holdet på udebane meget velkomment. Samtidig anerkender vi, at klubben p.t. står i en sikkerhedssituation som kræver, at man sikrer sig det bedst mulige overblik over, hvem man lukker ind på udebaneafsnittene.”

“Vi bakker op om de tiltag klubben nu har sat i værk til de kommende udebanekampe, og vi ser frem til at anbefalingerne fra ekspertudvalget snart kommer ud at arbejde.” Udtaler formand Sarah Agerklint

Tidligere udmeldinger:
Fælles løsning for at få straffet de få – Brøndby Support (brondbysupport.dk)

Klar afstandstagen til de få, der ødelægger det for de mange! – Brøndby Support (brondbysupport.dk)

Fuld opbakning til Brøndby IF og klar afstandstagen til vold – Brøndby Support (brondbysupport.dk)

HUSK at vi har skiftet medlems-system – alle medlemmer skal aktivt gøre noget!

Skrevet af

Spred ordet