Sydsiden Online (SSO)

SydSiden Online (SSO) er et debatforum stillet til rådighed af Brøndby Support, for alle fans af Brøndby IF, til debat om Brøndby IF og Brøndby Support, samt dansk fodbold og dansk fankultur i almindelighed.

Tilkendegivelser på SSO deles ikke nødvendigvis af Brøndby Support, men er alene udtryk for forfatterens opfattelse og holdninger.

SSO administreres på vegne af Brøndby Support, af et hold af administratorer og moderatorer, der har et sæt retningslinjer efter hvilket forummet administreres, og efter hvilke debattørerne forventes at debattere. Det vil altid være administratorerne og moderatorernes skøn, der afgør om et indlæg falder indenfor eller udenfor retningslinjerne. Disse skøn er principielt ikke til debat.

Før du deltager i debatten på SSO bør du læse retningslinjerne for brug af forummet. Du finder retningslinjerne længere nede ad denne side.

 

 

Før du deltager
Alle kan deltage i debatten på SSO. Det kræver blot oprettelse af en profil. Når du opretter dig skal du være opmærksom på følgende:

Før du vælger hvilket navn du vil deltage i debatten under, skal du for at undgå forvirring sikre dig, at det ikke falder sammen med en allerede eksisterende debattørs navn. Moderatorerne kan vælge at redigere et brugernavn, såfremt dennes alias skønnes at være provokerende, obskønt, for langt eller såfremt det falder sammen med navnet på en spiller, leder eller anden kendt person i eller omkring Brøndby IF.

For signaturer gælder det, at de ikke må indeholde billeder eller animationer, de skal være ren tekst, og holdes på 1-2 linjer. Endvidere skal links overholde retningslinjerne.

Retningslinjer

Form
Det formodes at alle er bekendt med god netikette, og at alle vil benytte sig af denne, når de deltager i debatten på SSO. God netikette på SSO er blandt andet at benytte en sober tone, at forholde sig til det skrevne og at være aktiv i de debatter man starter. Dette er de grundlæggende forudsætninger for deltagelse på SSO. Kan man ikke overholde disse simple forudsætninger, får man en meget kort snor fra administratorernes og moderatorernes side.

Indlæg bør overholde en rimelig grammatisk og retskrivningsmæssig standard. Lad eventuelt dit indlæg kontrollere af stavekontrollen i et tekstprogram. Chat-sprog overholder ikke den fornødne standard. Undlad også at gøre brug af for mange “råbende” ord og sætninger, dvs. hele ord eller sætninger skrevet med stort.

Vælg en sigende overskrift til dit indlæg. Overskriften skal afspejle indholdet i indlægget, for at sikre et bedre overblik, og for at forhindre identiske tråde. Overskrifter, der alene består af store bogstaver, vil ofte blive slettet.

Når du svarer på et indlæg, gengives det indlæg du svarer på, ikke i dit svar. Ønsker du at dit svar skal indeholde hele eller dele af det forrige indlæg, kan du trykke på ?Citer det indlæg du svarer på?. Sørg for kun at citere den del af det forrige indlæg, du ønsker at kommentere på.

Indhold
Skriv ikke medmindre du har noget relevant på hjerte. Tråde eller indlæg med et for debatten ligegyldigt indhold slettes.

Det ses ofte at et emne allerede er taget op i en eksisterende tråd. Brug eventuelt søgefunktionen for at tjekke om et emne allerede er taget op. Medmindre det vurderes, at en ny tråd indeholder væsentligt nyt, i forhold til en allerede eksisterende tråd om samme emne, vil den nye tråd blive slettet.

Ophavsretsloven betyder at det ikke er tilladt at gengive nyheder og artikler fra eksterne kilder i disses fulde længde. Kun korte citater og henvisninger, eksempelvis i form af et link, til artikler og nyheder er tilladt.

Før du stiller spørgsmål, så undersøg om ikke svaret kan findes med en minimal indsats, eksempelvis ved en søgning på brondby.com, en søgning på SSO eller på en søgemaskine.

Ikke alle kan være enige om Brøndby IF og Brøndby Supports herligheder, men da dette er et forum drevet af Brøndby Support, forventes det, at al kritik af Brøndby IF og Brøndby Support fremsættes på konstruktiv vis. Det gælder naturligvis for al kritik at den skal være konstruktiv, men hammeren falder hårdere hvis ikke dette overholdes i forbindelse med kritik af Brøndby IF og Brøndby Support.

En tråd, eller dele af den, slettes, såfremt den udvikler sig til snik-snak mellem debattørerne. Tråde der udvikler sig til gentagne posteringer af fordomme og/eller slige beskyldninger mellem debattører af forskellig klubobservans, får ligeledes sparket. Samme behandling får tomme indlæg, det vil sige indlæg, hvis indhold er begrænset til indlæggets overskrift. Disse vil blive slettet, hvis ikke overskriften tjener som et fyldestgørende svar på et relevant spørgsmål. Diverse former for gættekonkurrencer er ikke at regne som relevante spørgsmål, og sådanne vil som oftest blive slettet.

Moderatorerne vil ofte slette hele tråde, eller dele deraf, hvis disse relaterer sig til et emne, bragt på banen af et medie der skønnes at være useriøst. Copy/paste fra andre sider ikke velset, og vil som oftest føre til at indlægget slettes. Brug i stedet et link som henvisning, gerne med en beskrivelse af hvad linket indeholder.

Fremsættelse af trusler om overgreb og lignende ubehageligheder vil blive straffet med en spærring af afsenderens brugerprofil, og i særligt grove tilfælde en politianmeldelse. Ligeledes vil injurierende indlæg blive slettet, og i gentagelsestilfælde vil afsenderens brugerprofil blive spærret.

Opfordringer til lovbrud, herunder opfordringer til berigelseskriminalitet, hærværk, vold og lignende, vil blive straffet med en spærring af afsenderens brugerprofil.

Racisme og diskrimination på baggrund af en persons religion eller etniske oprindelse medfører spærring af afsenderens brugerprofil, og i grovere tilfælde en politianmeldelse.

Politiske debatter hører ikke hjemme på SSO, medmindre det er strengt relateret til Brøndby IF, Brøndby Support, dansk fodbold eller dansk fankultur.

I henhold til Grundloven, er vi alle sikret ytringsfrihed. Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at Brøndby Support via SSO er forpligtet til at lade alle komme til udtryk med deres holdninger på forummet.

Reklamering for kommercielle sites og/eller produkter er ikke tilladt, og sådanne indlæg vil blive slettet. Herunder hører udebaneture afholdt udenfor Brøndby Supports regi, medmindre dette er skriftligt aftalt med Brøndby Support.

Ved brug af Skakten, gælder samme regler som for resten af SSO. Det vil sige at det forventes at debattører holder en passende tone. Vurderes det at en bruger ikke overholder normal forum etik, kan brugeren blive spærret fra Skakten i kortere eller længere tid.

Links
Links eller henvisninger til diverse filesharing og peer-to-peer sider/programmer, vil blive slettet, og i gentagelses tilfælde bil afsenderens brugerprofil blive spærret.

Links til sider indeholdende pornografi, vold, hooliganisme, politiske organisationer og lignende er ikke acceptabelt. Afsenderens indlæg vil blive slettet og i gentagelsestilfælde vil afsenderens brugerprofil blive spærret.

Links til eller gengivelse af indlæg på andre debatforummer bliver slettet, hvis det vurderes at det ikke er relevant i henhold til retningslinjerne.