Frivillige

Brøndby Support baserer sig ligesom de fleste andre foreninger på frivillig arbejdskraft. Gennem tiden har flere tusinde således givet en hånd med for at opbygge det der i dag er Brøndby Support og uden disses indsats ville vi ikke være hvor vi er i dag.

Brøndby Support inklusive Brøndby Tifo opererer i dag med godt og vel 100 faste frivillige og et ukendt antal frivillige der når at give en hånd med i løbet af året. Disse frivilliges indsats kan ikke overvurderes. Gjorde man deres indsats op i fuldtidsstillinger, ville det blive til adskillige årsværk. De flittigste bruger således mere end 20 timer om ugen på deres frivillige arbejde, andre runder uden problemer 10 timer og de fleste bruger op mod en håndfuld timer. Nogle bliver ved i årevis, mens andre blot træder til med en hjælpende hånd når det kniber.

Fælles for dem alle er, at de har gjort et stykke uegennyttigt arbejde til fordel for Brøndby Support og for dette skal der lyde en stor tak til dem alle. Uden jeres indsats ville Brøndby Support og ultimativt Brøndby IF ikke være hvad de er i dag.

Har du lyst til at være frivillig i Brøndby Support kan du se vores udvalg her, du kan enten hive fat i en af os på kampdage i hytten eller skrive til kontoret, som så vil videreformidle din henvendelse.