Brøndby Tifo

Brøndby Tifo er en videreudvikling af Brøndby Support tifogruppe. Projektet blev sat i søen i 2002 med det formål at forene Brøndby IFs fans om opbakningen til Brøndby IF fra tribunerne. Som en samlende kraft er det vigtigt at Brøndby Tifo er åbent for alle, medlemmer såvel som ikke medlemmer, alle er velkomne så længe de arbejder for at fremme opbakningen til Brøndby IF og så længe dette sker i tråd med Brøndby Support værdier.

Brøndby Tifo kan sammenlignes med et sæt rammer, der er stillet til rådighed for de Brøndbyfans der måtte ønske at arbejde seriøst for at fremme opbakningen til Brøndby IF. Rammerne udgøres blandt andet af:

  • Økonomiske tilskud
  • Bogføring
  • Lagerplads
  • Lån af haller og lokaler
  • Hjemmesider og løbesedler
  • Direkte adgang til Brøndby IF, deres samarbejdspartnere og medierne

Brøndby Support bidrager årligt med et tilskud på 100.000 kr. til Brøndby Tifo.

Brøndby Tifos udgifter og indtægter bogføres af Brøndby Supports bogholder i Brøndby Supports regnskab, hvorved Brøndby Support også stiller en underskudsgaranti til rådighed for Brøndby Tifo.

Brøndby Tifo opmagasinerer deres materialer i lagerfaciliteter stillet til rådighed af Brøndby Support.

Som forening kan Brøndby Support søge om lån eller leje af haller og lokaler hos kommunen.

Brøndby Support driver og hoster hjemmesiden brondbysange.dk for Brøndby Tifo. Endvidere har Brøndby Tifo fri adgang til alle Brøndby Supports øvrige medier og til at få trykt løbesedler i stort tal.

Brøndby Support er også Brøndby Tifos adgang til Brøndby IF, og dermed indsamlinger på stadion og blandt klubbens samarbejdsaftaler, ligesom Brøndby Support giver adgang til at indgå aftaler med klubben.

Brøndby Support står for ansøgning af indsamlingstilladelse samt regnskab til Indsamlingsnævnet.

Aktuel indsamlingstilladelse 2024

Brøndby Support 2022 – Indsamlingsregnskab-underskrevet