Det lidt mere skjulte arbejde

Bag vores udmeldinger, interviews og udtalelser i pressen, bag driften af vores eget klubhus, flyture og busture i indland og udland, ligger et stort stykke arbejde, som ofte foregår mere i det skjulte. Ikke fordi vi ikke vil fortælle om det. Vi har nok blot været dårlige til at få dette ud til omverdenen. Men i det daglige – mellem fodboldkampene og mellem sensationsoverskrifterne – bruger vi i Brøndby Support meget tid på at sikre at fodboldkampe afvikles sikkert.

Ugentlige sikkerhedsmøder
Hver uge deltager vi i sikkerhedsmøder med klubben og SLO-teamet, så vi hele tiden sikrer, at vores medlemmer også har en plads og en stemme. Her kommer vi med input til afviklingen af høj risiko kampe, sikring af at alle kan komme til kamp, og helt ned til hvordan billetter eventuelt fordeles. Kampe evalueres, og vi har mulighed for at komme med de oplevelser, vi og vores medlemmer har haft i den forbindelse, hvis der har været noget.

Møder mellem klub og fans
Vi deltager i møder med klubben og de andre fanrepræsentanter, når vi samles med jævne mellemrum til at diskutere tilstanden i klubben. Lige fra hvordan går det på administrationsgangen, i den sportslige afdeling og på tribunerne. Her vendes forslag til nye tiltag, som f.eks. da der var ønske om at lukke hullet på tribunen, eller snak om et tribunekodeks. Det giver fansene mulighed for at videregive deres synspunkter, f.eks. opbakning til den sportslige strategi og investering i Masterclass. Ordet er frit, og er med til at sikre at der er dialog og forståelse imellem alle parter.

Dialog med Politiet
Vi har jævnligt dialog med vores politi-kontakt om lavpraktiske gøremål, som hvor mange busser vi sender til en given kamp, og hvornår vi er på forskellige rastepladser. Og efter at vi det seneste år har efterspurgt mere dialog med politiet ang. en god afvikling af derby, blev der i foråret åbnet lidt op for dialogen med dem der træffer beslutningerne. En dialog, som vi på begge planer, vurderer som værende vigtig for at sikre at det store flertal trygt kan gå til fodbold, og sikre at kampene håndteres bedst muligt.

Udebane-SLO og Good Hosting
Vi stiller med en udebane-SLO til hjemmekampene, så Good Hosting princippet forankres, vi kan italesætte dialogen på tribunen, og sprede viden om god håndtering af fans af alle typer. Det er både med til at afværge eventuelle konflikter, gøre udefans trygge, og et “tak for i dag” – selvom når udeholdet går hjem med et nederlag. Det sætter et eksempel over for de klubber, som vi besøger. Håbet er at gå forrest og inspirere andre klubber til en anderledes håndtering af udebanefans.

Nationalt og politisk arbejde
Vi deltager på nationalt plan hos Danske Fodboldfans (DFF), både i deres årlige seminarer, hvor aktuelle emner i fodbolden vendes, men også i form af involvering i arbejdet, da vores formand også sidder i DFF’s bestyrelse. Det er vigtigt for os, at vi også på det plan deltager aktivt i arbejdet med at sikre fodboldfans rettigheder og muligheder for at følge deres hold.

Når justitsministeren, Rigspolitiet eller Divisionsforeningen inviterer til møder, prioriterer vi en plads ved bordet, enten ved direkte invitation eller via DFF. Således deltager vi f.eks. i arbejdsgruppen nedsat af vores nuværende justitsminister, således at vi har direkte indflydelse på de tiltag, der kommer ud af det.

Skulle det ske at en politiker rækker ud for at vende forslag, høre om vores indsigt i fankultur, udvikling eller andet, så stiller vi altid op.

Alt det på trods af, at fanklubben i allerhøjeste grad baserer sig på frivillige kræfter, som også skal have arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen.

Se vores seneste udmeldinger her

Meld dig ind for blot 175 kr. årligt og støt det gode arbejde

Skrevet af

Spred ordet