Holdninger

I en forening med flere tusinde medlemmer kan det være svært at tale med én stemme, da der altid vil være mange og forskellige meninger og holdninger til dette og hint blandt medlemmerne. Brøndby Support har dog to grundholdninger der er stadfæstet i vedtægterne, og desuden en række holdninger til konkrete emner der influerer på foreningens og medlemmernes interesser.

Brøndby Supports grundholdninger

Brøndby Support er politisk og religiøst neutral. Foreningen arbejder for at fankulturen som helhed i sit udtryk er politisk og religiøst neutral.

Brøndby Support tager afstand fra alle former for vold og racisme. Foreningen arbejder for at fankulturen som helhed i sit udtryk tager afstand fra alle former for vold og racisme.

Brøndby Supports holdninger til…

Hooliganisme og racisme – det ligger i foreningens grundholdninger at vold, vandalisme og racisme ikke har sin berettigelse til fodbold. Racisme, vold og vandalisme ligger så langt fra de værdier Brøndby IF bygger på, at de der forfalder til racistiske ytringer, vold eller vandalisme ikke har forstået den klub de angiveligt holder med.

Kommercialisering – er en nødvendighed hvis fodbolden skal overleve i konkurrencen fra andre sportsgrene og underholdningstilbud. Brøndby Support støtter derfor den kommercielle udvikling af Brøndby IF så længe denne ikke bryder med Brøndby IFs værdier.

Salg af stadionnavnet – er acceptabelt så længe en sponsor ikke bryder med Brøndby IFs værdier, så længe sponsornavnet ikke devaluerer vores stolthed over at have hjemme på Brøndby Stadion og så længe vi som fans og fanklub kan benytte navnet Brøndby Stadion, uanset sponsornavnet.

Tv-kampe – er acceptable så længe kampene flyttes med respekt for fansenes muligheder for at følge deres hold og med respekt for kampenes betydning. Optimalt ønsker vi at kampene flyttes med en halvsæsons varsel, at de afvikles under hensyntagen til rejseafstand og kampens betydning samt at mandagskampene afskaffes.

Billet- og sæsonkortpriser – anerkender vi at det er op til den enkelte klub at fastsætte. Som fans af Danmarks mest populære klub oplever vi ofte at billetpriserne sættes op når Brøndby IF er gæster, og finder vi at billetprisen sættes uretmæssigt meget op, kan vi ty til boykot af eksempelvis mad og drikke på arrangørklubbens stadion hvorved denne vil opleve et fald i indtægterne på vores afsnit, trods den højere billetpris.

Pyroteknik – Brøndby Support er for en legalisering af pyroteknik under sikre og lovlige former, men stærkt imod en brug af pyroteknik der udsætter andre mennesker for fare og brug der forsinker eller afbryder kampe.

Legalisering – Brøndby Support ønsker en legalisering af pyroteknik under sikre og lovlige former.Vi anerkender at brug af pyroteknik kan være farligt hvis det håndteres på uforsvarlig vis – ikke mindst i større folkemængder som eksempelvis på en tribune. Vores holdning er derfor at en legalisering af pyroteknik skal følges af en tilslutning fra alle fangrupper om at pyroteknik fremadrettet skal håndteres forsvarligt og ikke kastes rundt som det desværre sker i dag. Kan alle fangrupper tilslutte sig dette og melder de dette offentligt ud, så ønsker vi at der sker en legalisering således at pyroteknik kan anvendes på og omkring tribunen i et omfang og på vilkår der aftales mellem Brøndby Tifo og Brøndby IF fra kamp til kamp med inddragelse af de relevante myndigheder, herunder brandmyndighederne og politiet.

Racisme – se Hooliganisme og racisme

Registrering – er i mange henseender en integreret del af vores liv og registrering er i mange henseender en nødvendighed for at samfundet kan fungere. Men dermed ikke sagt at al registrering er af det gode. I forhold til problemløsning, løser et register ikke i sig selv problemet og det bør derfor højst ses som en del af løsningen.

Hooliganregisteret – er vi modstandere af. Vi anerkender at klubber og politi kan have nytte af et register, men vi er ikke enige i at dette er det rette register. Grundlæggende bliver retssikkerheden tilsidesat og intet register bør stå alene som middel i kampen mod vold og vandalisme i forbindelse med fodboldkampe.

Udebaneregistrering – er vi modstandere af. FCK’s udebaneklub (udebaneregistrering) har ikke løst de problemer udebaneklubben er et resultat af. Problemerne er blot flyttet til andre tribuner og udenfor stadion.

Både Hooliganregisteret og Udebaneregistrering er baseret på en frygt for en eskalering i vold og hærværk i forbindelse med fodboldkampe. Vi forstår denne frygt, om end vi ikke forstår omfanget af den, da vi mener at frygten er stærkt overdrevet trods en række kedelige episoder i de senere år.Løsningen er i vores øjne ikke registrering i ovenstående form, registrering ser vi højst som et supplement til en øget indsats fra alle parter for at komme problemerne til livs.

Vi mener at vejen frem er bedre uddannelse af sikkerhedschefer, kontrollører og politi, bedre dialog alle parter imellem – og fansene er naturligvis en part i denne sag – ligesom vi ønsker et mere nuanceret syn på problemerne og løsningsmulighederne.

Endeligt ønsker vi at fansene tager mere aktivt del i løsningen af problemet. Vi ønsker at medvirke til at nuancere debatten om problemerne og deres omfang gennem mere oplysning og vi ønsker at medvirke til at løse problemerne gennem dialog med andre fans og fangrupper.