Fælles løsning for at få straffet de få

Vi har i dag deltaget i et meget vigtigt og utroligt givende 1. møde i den arbejdsgruppe, der er blevet nedsat af Justitsminister, Mathias Tesfaye, hvor alle parter omkring afvikling af fodboldkampe var blevet inviteret ind for at finde veje til at komme ballade til fodboldkampe til livs.

Vi er rigtigt glade for at Justitsministeren har taget dette initiativ, og at det anerkendes, at fanrepræsentanter naturligvis også skal have en plads ved bordet i dette ekstremt vigtige arbejde.

Vi mener det er vigtigt, at fans sidder med og deltager aktivt i arbejdet. Det er os, som vil blive ramt af de forslag som fodboldens aktører og politikerne kommer med og bliver enige om, og derfor er det også vigtigt for os, at vores stemmer bliver hørt.

Vi skal ramme de få – ikke de mange
Der blev drøftet mange gode ting på dagens lange møde, og der var stor enighed på rigtigt mange punkter. En ting, der var stor enighed om var, at vi skal ramme de få, der laver balladen og ikke ramme de mange, der godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Der blev også talt om mulige løsninger på den korte bane samt på den lidt længere bane, hvor der tydeligvis er behov for lovændringer for bedre at kunne ramme de få, der laver balladen.

Arbejdet fortsætter frem mod folketingets åbning, hvor Justitsministeren skal præsentere de forslag, som arbejdsgruppen/ekspertgruppen har udarbejdet.

Ude af takt med det arbejde der foregår
Samtidigt med, at vi sidder i dette møde, tikker der en dom ind fra Fodboldens Disciplinærinstans, hvor Brøndby IF idømmes en bøde på 300.000 kr. samt fratages retten til at have udebane-fans med i næste udebane-derby.

Vores holdning til balladen til det sidste derby er meget klar, og i dagene efter derbyet, kom vi med en udmelding, der bl.a. indeholdt følgende:

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi tager klart og tydeligt afstand fra derbyets voldsomme episoder!

Det er IKKE det Brøndby, som vi og 99% af alle Brøndbyfans kender og repræsenterer – og det skader alle os, der vil det bedste for Brøndby IF!

Klar afstandstagen til de få, der ødelægger det for de mange!

Vi undrer os over, at samtidigt med, at alle de relevante parter sidder og arbejder konstruktivt med at finde fælles løsninger, så går man fra Fodboldens Disciplinærinstans ud og giver en kollektiv karantæne til alle Brøndbys fans.

Selvom det måske udefra kan virke som en nem løsning at straffe de mange, så vil dette aldrig være den rette løsning. Vi må og skal kunne gøre det anderledes, og på dagens møde var det heldigvis også et gennemgående tema, at vi skulle straffe de få og ikke de mange.

Vi opfordrer til, at Fodboldens Disciplinærinstans stikker en finger i jorden hos de relevante parter, som jo med dagens møde i frisk erindring, tydeligvis ikke mener, at kollektive straffe er vejen frem.

”Det er vigtigt for os, at der skabes en balance. De der forbryder sig mod regler og lovgivning, skal naturligvis straffes inden for de rammer lovgivningen giver.

Men det er også vigtigt, at de mange fans, som ser fodbold fredeligt og uden behov for vold og hærværk, ikke rammes af unødige restriktioner. ” udtaler Formand Sarah Agerklint og fortsætter

”Fodbold er et stykke dansk kultur, som vi skal værne om. Det gør vi ikke ved at stramme garnet for at fange de få. Fodbold er en folkesport, på lægterne og på plænerne, og det skal bevares.”

Vi ser frem til at fortsætte de gode takter fra dagens møde, og vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for, at fodbolden ikke bliver på de få ballademageres præmisser, men derimod på præmisserne af alle de 99%, der ønsker den positive fankultur.

Ikke bare møder og snak – der skal også handles
Det arbejde, der nu er sat i gang, er på ingen måde bare møder og snak. Justitsministeren har samlet alle relevante parter, og dagens møde gav store forhåbninger om, at der kommer noget konkret og konstruktivt ud af arbejdet, og alle er klar på at handle.

Vi er dog nødt til at sige, at der findes ingen hurtige løsninger, som med et snuptag løser alle problemer. For så var de jo allerede taget i brug for mange år siden. Men vi oplever, at alle parter er klar på, at der skal handles, og vi skal have ryddet ud i de få, der ødelægger det for de mange. Vi håber, at der bliver lyttet med åbent sind til de ideer og forslag, der måtte ende med at komme ud fra arbejdsgruppen.

Se om det lidt mere skjulte arbejde her

Se vores seneste udmeldinger her

Skrevet af

Spred ordet