Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fanafdelingen d. 13/3

Har du et Kombi-medlemskab som inkluderer både Brøndby Support og Fanafdelingen, så oplyser vi hermed om, at der i henhold til Fanafdelingens vedtægter indkaldes til den årlige ordinære generalforsamling i Fanafdelingen i Brøndbyernes IF.

Endnu ikke Kombi-medlem? Så meld dig ind her!

(ønsker du at ændre medlemskabstype, så skriv til kontoret@bif-support.dk)

Det foregår søndag den 13. marts 2022 kl. 11.30 i Fanzonen (Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby)

Indskrivning mellem kl. 11.00-11.20 (kom gerne så tidligt som muligt).

Ny Fanrepræsentant
Som meldt ud på Fanafdelingens sociale medier i løbet af efteråret, skal der bl.a. med sikkerhed vælges en ny Fanrepræsentant, da Sune Blom, efter mange år på posten, har valgt at sende stafetten videre.

Den nuværende formand i Fanafdelingen, Claus Bjørn Billehøj stiller op til posten som Fanrepræsentant i Brøndby IF A/S’ bestyrelse uden modkandidater (frist for opstilling var ifølge vedtægterne d. 01.01.2022).

Ny Formand
Grundet at Claus fratræder som formand, vil der derfor også skulle vælges en ny formand for Fanafdelingen. Der vil komme mere om dette i løbet af februar måned på fanafdelingen.dk.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskab og budget

4. Indkomne forslag

5. Eventuelt dispensation til kandidat til fanrepræsentant, jf. 10, stk. 12.

6. Valg af fanrepræsentant

7. Valg af formand

8. Valg af næstformand

9. Valg af kasserer

10. Valg af op til syv menige bestyrelsesmedlemmer

11. Valg af to suppleanter

12. Valg af revisor

13. Eventuelt

Alle valg er for et år.

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer af Fanafdelingen i Brøndbyernes IF – og alle medlemmer, der er fyldt 16 år er stemmeberettiget. Der kan stemmes ved personligt fremmøde – dog kan man have en fuldmagt med fra et andet medlem j.v.f. nedenstående paragraf:

§5 – Generalforsamlingen Stk. 13. Dersom et medlem er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan medlemmet give generalfuldmagt til et andet medlem til at stemme på sine vegne. Fuldmagten skal registreres digitalt via medlemssystemet senest 24 timer før generalforsamlingens start. Et medlem kan kun have fuldmagt fra ét (1) andet medlem.

Du kan læse mere om videregivelse af fuldmagt her!

Der er følgende deadlines op til generalforsamlingen:

Forslag samt evt. opstilling til en post skal sendes til kontakt@bif-fan.dk

Vi håber på at se en masse medlemmer på generalforsamlingen.

Blå-gule hilsner

Bestyrelsen i Fanafdelingen

___________________________________________________________________________________________________________________

Der afholdes ordinær generalforsamling i Brøndby Support d. 26/3


___________________________________________________________________________________________________________________

Skrevet af

Spred ordet