Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 26/3

Brøndby Support afholder ordinær generalforsamling lørdag d. 26. marts kl. 16.00.

Generalforsamlingen afholdes i Hytten (Brøndby Stadion 42, 2605 Brøndby)

Fælles aftensmad
Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for lidt aftensmad og hygge i Hytten til dem, der måtte have lyst til dette.

DENNE DEL KRÆVER TILMELDING, så vi har styr på antallet. Der vil være et symbolsk beløb på 25 kr. pr. medlem.

KØB SPISNING HER

 

Der er følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
  7. Valg
  8. a) Valg til bestyrelsen (jvnf. §11)
  9. b) Valg af revisor
  10. Eventuelt

Alle medlemmer af Brøndby Support har adgang til generalforsamlingen ved fremvisning af gyldigt medlemskort eller kvittering for køb af medlemskab.

Jvf. vedtægterne kræves det dog, at man har været medlem i de seneste 3 kalendermåneder for at have stemmeret.

Du kan se vedtægterne her. 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, hvorefter de offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Følgende er på valg i år:

Næstformand (2-årig periode): Morten Nielsen (genopstiller)

Kasserer (2-årig periode): Henriette Schiewitz (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem (2-årig periode) Frederik Frohn (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem (2-årig periode) *Sofie Jamrath (genopstiller IKKE)
*Henrik Andersen opstiller til denne post

Bestyrelsesmedlem (1-årig periode): *Henrik Andersen (genopstiller IKKE)
*Sofie Jamrath opstiller til denne post

Bestyrelsesmedlem (1-årig periode): Rune Nyborg Balthervin (genopstiller IKKE)

Hvis du ønsker at bidrage til at udvikle Brøndby Support og stille op til bestyrelsen, så kan du høre mere om bestyrelsesarbejde ved at ringe på 6082 1964 eller skrive til kontoret@bif-support.dk

Er du Kombimedlem af Brøndby Support og Fanafdelingen kan du også deltage i Fanafdelingens generalforsamling d. 13.03.

Skrevet af

Spred ordet