Awaykort – forbandelse eller velsignelse?

Spred ordet

Awaykortet, som DBU og Divisionsforeningen planlægger at indføre fra næsten sæson, har skabt og skaber stadig en del debat og skriveri. De fleste er nok klar over, hvad kortet går ud på og hvordan det er tænkt at det skal virke, hvilket langt de fleste mennesker jeg har talt med ikke er overbeviste om kommer til at ske. I korte træk går det ud på, at alle der har lyst til at følge deres hold på udebane, fremover skal registreres og have et id lignende plastikkort på sig, når de skal på stadion.

Hvad er der så galt i det? Spørger jeg mig selv om. Jeg mener, vi er jo i forvejen registreret i hoved og røv her i lille Danmark, så hvad betyder en enkelt lille registrering mere? I bund og grund rører det mig ikke synderligt at være registreret, fordi det ikke har nævneværdig indflydelse på min hverdag. Jeg har frivilligt ladet mig registrere på flere forskellige hjemmesider, for at gøre nogle ting nemmere. Jeg har været registreret i strafferegisteret, fordi jeg engang for mange år siden gjorde noget dumt. Forskellen i forhold til de registreringer og Awaykortet er at jeg netop har gjort det frivilligt eller fordi jeg har gjort noget strafbart.

Nu skal jeg pludselig tvinges til en registrering, uden at jeg har gjort noget forkert. Bare fordi jeg vil følge mit hold og støtte det også på udebane. Det svarer lidt til, at jeg skal i Brugsen for at handle, men bliver mødt af en uddeler der fortæller mig, at der har været rigtig mange butikstyve på spil og derfor bliver nødt til at registrere alle vores kunder, for at vi kan få fat i tyvene. At blive registreret fordi jeg skal handle? Jeg er ret sikker på, at mange mennesker ville vælge Brugsen fra, hvis det var tilfældet.

Desværre ser det ud til, at Awaykortet bliver en realitet i den kommende sæson. DBU og Divisionsforeningen står stejlt på deres holdning og indtil videre er det ikke lykkes DFF (Danske Fanklubbers Forening) at få dem til at ændre holdning i den sag.

Der er varslet boykot af udebaneture af mange fanklubber, for at lægge pres på DBU og Divisionforeningen og få dem til at droppe kortet igen. Personligt vil jeg følge opfordringen, men jeg har mine tvivl om deres effekt. I Brøndby er vi nok den klub der gennemsnitligt sender flest mennesker af sted på udebaneture for at følge drengene og støtte dem. De klubber vi møder, vil kunne mærke en økonomisk lussing, hvis de ikke får besøg af os, da vi lægger en del penge i billetindtægter og salg i stadionboderne. Men i den store sammenhæng er vi nok den eneste klub der på den måde gør en forskel.

FCK har allerede indført deres Awaykort og vil derfor med stor sandsynlighed ikke følge op om en boykot. Og med al respekt for de øvrige klubbers fans, så er de ikke mange nok til, at udgøre et reelt pressionsmiddel rent økonomisk. Min frygt er derfor, at der vil gå nogle runder af den nye sæson, før mange begynder at rette ind og lade sig registrere.

Hvilke andre muligheder er der så, for at vise vores modstand og nægte at lade os registrere? Hvis klubberne skal have et effektivt middel til at komme ballademagerne til livs, er det nødvendigt med en ændring af registerloven. Således at klubberne lovligt kan registrere de personer der HAR lavet ballade. Med navn billede og Cpr.nr. På den vis bliver kun de der har forbrudt sig mod stadionreglementet, der bliver registreret. Ikke alle os andre, som bare gerne vil blive ved med at opleve glæden ved at gå til fodbold.

Jeg har derfor tænkt mig at skrive til min lokale folketingspolitiker og gøre vedkommende opmærksom på den problematik. Især her i et valgår kunne det have en effekt, hvis vi gjorde noget ud af, at gøre vores kære politikere opmærksomme på, at det her vil vi ikke finde os i og at det er nødvendigt, at der bliver gjort noget. Måske kan vi på den måde, om ikke stoppe det nu og her, men øge muligheden for at det bliver fjernet igen efter det er blevet indført.

Men lad der ikke være nogen tvivl. Jeg nægter at lade mig frivilligt registrere som potentiel ballademager, bare fordi jeg gerne vil følge mit hold på udebane!!

Skrevet af

Spred ordet