Brøndby IF – hvad nu? Del 2 af 2

Spred ordet

Del 2 af 2:mit seneste blogindlæg slog jeg fast, at BST ser positivt på planer om en kommende storemission og udligningen af aktieklasser. To dage senere kunne vi sammen med Brøndby IF og Frank Buch melde ud, at vi sammen fortsætter dialogen omkring, hvordan vi kommer videre, og at både Frank Buch og Brøndby IF bakker fuldt op om den aftale, der er indgået med BST.

Men hvordan skal BST så agere i den næste tid, og hvad er vigtigst at arbejde for i dialogen med Brøndby og Frank Buch? Helt kort beskrevet mener jeg, BST skal arbejde arbejde for:

 

 • At en kommende storemission vil blive spredt ud over flest mulige personer
 • At både amatørafdeling og fans sikres repræsentation i bestyrelsen, fx med 1 plads hver
 • Delvis fan-ejerskab over aktierne gennem BST
 • At der udvikles en klar og respektfuld kommunikation mellem alle dele af fællesskabet
 • At Brøndbys tusindevis af fans bedst muligt kan bidrage til at styrke klubben, også økonomisk
 • At der på længere sigt opbygges et stærkt og levende ejerværn, baseret på en kombination af fan-ejerskab og fuldmagter fra det enorme fællesskab af Brøndbytilhængere.
 • At BST bliver et stærkt fællesskab, der bygger på et bredfavnende og demokratisk grundlag.
 • At BIF hurtigst muligt fremlægger en klar og målbar strategi, for genetableringen af klubben. En sådan strategi skal kommunikeres åbent frem og baseres på en realistisk vurdering af klubbens nuværende situation og være tidsvarende for en moderne fodboldforretning.

 

Brøndby Supporters Trust rolle i fremtiden.

De ovenstående punkter skal findes i BST grundtanker – vores værdigrundlag. BST har fra start af bygget på 5 grundpiller:

 

 1. Fællesskab – Brøndby IF skal være en klub, hvor fællesskabet er den bærende kraft.
 2. Engagement – Brøndbys fankultur skal være inspirerende, motiverende og deltagende.
 3. Demokrati – alle i Brøndby IF skal have en stemme.
 4. En kritisk ven – skal være konstruktiv, opbyggende og kritisk på samme tid.
 5. Kulturbærer – Brøndby IF skal være et samlingssted for kulturelle og sociale værdier.

 

Jeg vil her tage udgangspunkt i de 4 af dem.

Fællesskab

”Fortiden har vist, at det er op til klubbens fans at fremtidssikre klubben mod en organisationsstruktur, som på længere sigt kan opløse sammenhængskraften mellem klubben og dens fans, sponsorer og resten af fællesskabet.”

Konkret må BST altså arbejde for, at en udligning af aktieklasserne ikke fører til et større skel mellem klubbens ejere/ledere og resten af fællesskabet. Dette kan sikres ved, at fx fans, frivillige og amatører sikres indflydelse i en kommende bestyrelse. At der fortsat er kort vej mellem Brøndby Tifo, de frivillige på stadion, amatørerne mfl., kan endvidere sikres gennem en klar organisationsstruktur, der sikrer direkte og effektiv kommunikation mellem de mange grupper af mennesker, der udgør helheden i klubben. Men det kræver også, at en bestyrelse er nødt til at være lydhør over for fællesskabet. I denne forbindelse er det afgørende, at aktierne i klubben i fremtiden bliver spredt over så mange mennesker som muligt. Dette vil nemlig garantere, at fællesskabet må samarbejde for at lede klubben.

Engagement

” … samtidig er formålet at opdyrke det store landskab af mennesker og virksomheder, som har et ønske om at være en bærende kraft i den konstante revitalisering af klubben.”

Konkret må BST fortsætte med at facilitere, at Brøndbys enorme fanskare kan biddrage til genrejsningen af Brøndby IF. Vi forsøger at samle hele fællesskabets mange ressourcer i BST, for på den måde at hjælpe klubben tilbage. Der er utroligt mange ressourcestærke personer rundt omkring klubben, og langt de fleste vil gerne biddrage, hvis de får mulighed for det. En konkret model, for hvordan at engagementet og ressourcerne kan komme til fordel for klubben, er gennem et advisory board, hvor repræsentanter for fanskaren kan komme med input, ideudvikle og rådgive klubben om fremtidens strategi.

Derfor fokuserer vi i disse uger på at informere omkring medlemskab af BST og har stillet dette gratis til rådighed, for at sikre at vi får alle med.

Demokrati

”Det er BST’s mål at skabe demokrati og åbenhed i Brøndby IF. Derfor er det en naturlig del af BST strategi at opkøbe aktier i Brøndby IF, for derigennem at sætte sit markante præg på klubben, og sikre en kontinuerligt voksende del af klubben på demokratiske hænder.”

En af BST’s største opgaver har fra starten været at skabe åbenhed og starte en proces, hvor der kom en ny struktur i klubben, hvor fællesskabet kan holde ledelsen ansvarlig for dennes beslutninger. Hvis/når en udligning af aktieklasserne bliver en realitet, er denne udfordring en anden. Aktieklassernes lukkethed vil være væk, men til gengæld vil enkeltpersoner og virksomheder lettere sætte sig på den afgørende magt. Derfor er udfordringen at sikre en stærk fanindflydelse bygget på en demokratisk platform, der kan repræsentere fællesskabet af Brøndbytilhængere i klubben.

BST ser dette som sin fornemste opgave og vil arbejde for at være et forum, hvor hele fællesskabet kan samles, debattere visioner for klubben samt skabe en demokratisk diskussion omkring klubbens udvikling. En sådan indflydelse skal skabes gennem en kombination mellem ejerskab af aktier og indsamling af fuldmagter. På længere sigt håber vi, at en sådan demokratisk platform kan opnå markant indflydelse på generalforsamlinger og dermed repræsentere fællesskabet ud fra en demokratisk proces frem for antallet af navnenoterede aktier hos en storaktionær.

Kulturbærer

”Brøndby IF er ikke et badeland, en ejendomsinvestor eller et spillende indkøbscenter, hvor alt kan købes og sælges. Brøndby IF har altid været en fodboldklub som er udviklet i overensstemmelse med de mennesker, som lever i takt med den”

En af fordelene ved aktieklasserne har været, at man har haft en garanti for, at klubben blev på Brøndbyhænder og den kultur, der ligger i amatørafdelingen. Ved en ophævelse af aktieklasserne må denne opgave overtages af alle de, der er en del af fællesskabet og som ønsker at bidrage til forståelse af klubbens kultur. BST ønsker at spille en aktiv rolle i denne opgave.

En afgørende opgave er at skabe et nyt ejerværn. Ikke som det nuværende statiske og kolde, men et nyt og levende ejerværn, der bygger på fællesskabets vilje til at beholde ejerskabet over klubben. Et ejerværn skal som beskrevet dels bestå af, at BST har delvis ejerskab af aktierne og dels gennem fuldmagter fra de tusindevis af mindre aktionærer.

Kort kan ejerværnets funktion beskrives som at sikre, at aktieselskabet Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S har til formål at tjene fodboldklubben, ikke omvendt.

 

Sune Blom er formand Brøndby Supporters Trust

 

Læs hans andre blogindlæg her:

Brøndby IF – Hvad nu? Del 1 af 2

Nyt kapitel – fortsatte udfordringer

Ny sæson – vi er vejen ud af krisen

Skrevet af

Spred ordet