Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag d. 4. april

Brøndby Support afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 4. april kl. 18.00.

Generalforsamlingen afholdes i Hytten (Brøndby Stadion 42, 2605 Brøndby).

Hytten vil være åben fra kl. 17.30.

Mad og drikke
Der vil efter generalforsamlingen blive serveret lidt let aftensmad samt øl/vand.

Du tilmelder dig via din profil i Medlemsportalen.

TILMELD dig meget gerne til eventet senest torsdag d. 2. april, så vi har styr på, hvor meget mad der skal bestilles (man kan selvfølgelig sagtens deltage uden tilmelding).

Der er følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
  7. Valg
  8. a) Valg til bestyrelsen (jvnf. §11)
  9. b) Valg af revisor
  10. Eventuelt

 

Alle medlemmer af Brøndby Support har adgang til generalforsamlingen ved fremvisning af gyldigt medlemskort eller kvittering for køb af medlemskab.

Jvf. vedtægterne kræves det dog, at man har været medlem i de seneste 3 kalendermåneder for at have stemmeret.

Du kan se vedtægterne her. 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, hvorefter de offentliggøres på foreningens hjemmeside.Følgende er på valg i år:

Næstformand (2-årig periode): Morten Nielsen (genopstiller)

Kasserer (2-årig periode) Jette Bjergsted Schiewitz (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem (2-årig periode): Frederik Frohn (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem (2-årig periode) Henrik Andersen (genopstiller IKKE)

Bestyrelsesmedlem (2-årig periode med 1 år tilbage): Ledig post

Bestyrelsesmedlem (1-årig periode): Simon Jensen (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem (1-årig periode): Camilla Maagesø (genopstiller IKKE)

 

Hvis du ønsker at bidrage til at udvikle Brøndby Support og stille op til bestyrelsen, så kan du høre mere om bestyrelsesarbejde ved at skrive til kontoret@bif-support.dk eller ringe på 6082 1964.

Skrevet af

Spred ordet