Indkaldelse til ordinær Generalforsamling d. 2/5

Brøndby Support afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 2. maj kl. 18.00.

Generalforsamlingen afholdes i Hytten (Brøndby Stadion 42, 2605 Brøndby).

Hytten vil være åben fra kl. 17.30.

Mad og drikke
Der vil på generalforsamlingen blive serveret lidt let aftensmad samt øl/vand.

TILMELD dig meget gerne til eventet senest torsdag d. 27. april, så vi har styr på, hvor meget mad der skal bestilles.

Du tilmelder dig via din profil i Medlemsportalen.

Der er følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
  7. Valg
  8. a) Valg til bestyrelsen (jvnf. §11)
  9. b) Valg af revisor
  10. Eventuelt

 

Alle medlemmer af Brøndby Support har adgang til generalforsamlingen ved fremvisning af gyldigt medlemskort eller kvittering for køb af medlemskab.

Jvf. vedtægterne kræves det dog, at man har været medlem i de seneste 3 kalendermåneder for at have stemmeret.

Du kan se vedtægterne her. 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, hvorefter de offentliggøres på foreningens hjemmeside.Følgende er på valg i år:

Formand (2-årig periode): Sarah Agerklint (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem (2-årig periode) Karina Henriksen (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem (2-årig periode): Mike Lyngaa (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem (1-årig periode) Sofie Jamrath (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem (1-årig periode): Camilla Maagesø (genopstiller)

Hvis du ønsker at bidrage til at udvikle Brøndby Support og stille op til bestyrelsen, så kan du høre mere om bestyrelsesarbejde ved at skrive til kontoret@bif-support.dk eller ringe på 6082 1964.

Skrevet af

Spred ordet