Referat fra General-forsamlingen: Vildt år og stort overskud!

Lørdag d. 26. marts 2022 blev der afholdt generalforsamling i Brøndby Support, og endelig kunne vi afholde en normal generalforsamling og inden for normale rammer og tidspunkter.

19 medlemmer – heraf 18 stemmeberettigede – var mødt på en lørdag for at deltage i årets generalforsamling. Du kan læse referatet herunder. Her kan du læse formandens beretning om året 2021, samt bestyrelsens nye sammensætning.

REFERAT:

1. Valg af dirigent:

Niels Henrik

2. Valg af referent og stemmetællere
Henrik Andersen er valgt som referent. Stemmetællere vælges, hvis der er behov

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
Formandens beretning

Hold da magle, wow og hold nu kæft og andre ord for et fantastisk, vanvittigt og hæsblæsende år 2021 har været! Der kan man vist meget passende tale om at gå fra asken til ilden. Fra tomme stadions og corona, direkte til fest og farver og oplevelser vi ikke lige havde set komme i år. Vores drømme blev opfyldt og de yngre generationer af medfans fik endelig oplevet, det os gamle har snakket om som noget unik og fantastisk.

Danske Mestre
16 års tørke blev slukket og vi stod midt i et skybrud af en mesterskabsfest. En fest, som desværre blev begrænset af restriktioner og udfordret af Carlsberg (nogen løb tør for øl, og det var selvfølgelig ikke Hytten), og planlagt på få dage. Fra Uhre sparker bolden i mål til vi står i Hytten gik hverken mange dage eller timer. Jeg tror stadig nogle af os havde svært ved helt at tro på det før end vi så pokalen løftet, og undertegnede var bestemt en af dem. Mesterskabet satte i den grad sit solide fingeraftryk på resten af året, og der er blevet løbet stærkt i hele fanklubben og det plejer vi ellers at overlade til dem på banen.

Vildt år i Hytten
Foråret var generelt præget af travlhed i Hytten, hvor vi satte den ene omsætningsrekord efter den anden, og kampe med udebar overgik langt kampe uden en. Hytten har i den grad mærket at vi i en lang periode var et af få steder, man kunne mødes, og samtidig det sted med færrest restriktioner. De frivillige med Jette og Peter i spidsen har løbet stærkt for at kunne følge med alle vores gæster, og først efter Lyon kampen begyndte vi at vende tilbage til tempomæssigt og bemandingsmæssig normale tilstande, og noget der kunne minde om tiden før Corona. Jeg siger det igen, det har været et vanvittigt år! Vi har måtte blinke og gnide øjne mange gange, når vi tjekkede omsætningstallene. Vi har kæmpet for at få nok på hanerne og bag kasserne, og i det hele taget have folk til bare at agere runners, der løb rundt for at hjælpe med opfyldning, pauser og andet.

Dygtige frivillige
Til forårets derbymarch på hjemmebane, og den tilsvarende til mesterskabsfesten fik vi for alvor testet, hvor hurtigt Brøndby Supports frivillige kan hælde fadøl op og servicere vores tørstige medfans. Lad os bare sige det sådan, at der er op til flere superliga stadions, som burde invitere vores frivillige forbi til at afvikle kurser, for køerne sluttede aldrig men hanerne kørte indtil fustagerne var tomme. Jeg er imponeret og stolt over, hvad vores frivillige kan præstere under pres og stadig have det sjovt.

Samarbejde med Groundhopping Tours
Med et mesterskab fulgte også en garanteret tur ud i Europa gruppespillet, noget vi ikke har prøvet siden 2006, og det satte i den grad os i en helt ny udfordring. Rejserestriktioner, UEFAs mulige restriktioner og svært at få klare svar før i sidste øjeblik bidrog til helt nye udfordringer, altså udover at skulle grave de gode erfaringer fra tidligere år frem. Vi valgte at indgå et samarbejde med Nicolai Bryde og Groundhopping Tours for at få ekstra ressourcer og gode erfaringer til især flytransport, overnatningssteder, generel sparring og meget mere. Det har også været med til at aflaste Peter i en i forvejen travl hverdag. Desværre ikke nok, for kontoret har i den grad været hårdt belastet siden mesterskabet kom i hus og helt ind til nytårsklokkerne ringede har vi halset efter på de administrative opgaver, og der har måtte benhårdt prioriteres i forhold til hvad der blev håndteret hvornår.

Stor succes med Europa-ture
Europaturene, og især turen til Glasgow har været en bragende succes, især eksemplificeret ved Glasgow, hvor vi ender med at sende hele 3 fly og over 700 fans afsted til kampen. Fra flere deltagere har vi kun hørt rosende ord for afviklingen, hvoraf mange aldrig har været i hænderne på en udebanetur med Brøndby Support. Vi er sikre på at Lyon og Glasgow turene har lagt et solidt grundlag for udebaneture i fremtiden, ikke kun de spændende europature, men også rundt i Danmark.

Tillidsrepræsentant for Brøndbyfans
Som fansenes ”tillidsrepræsentant” er vi involveret i en lang række aktiviteter, som vi i løbet af året ikke altid er så gode til at fortælle om.
Vi deltager aktivt i samarbejdet med de andre fanklubber i DFF, hvor vi får mulighed for at påvirke udviklingen i dansk fodbold på et højere plan end vi kan alene. Ligesom vi deltager i møder med klubben, politiet, andre fangrupperinger og kommunen, ligesom Peter har faste møder med SLO-teamet og deltager i sikkerhedsmøder op til kampene.

Medlemsudviklingen
Sidste år berettede vi om en medlemsnedgang, som vi tilskrev nedlukningerne pga. Corona. I år er meldingen en helt anden. Vi startede året med 3679 medlemmer, og var helt nede i 3000 medlemmer 1/5 pga. fejl i vores system, som betød at vi ikke kunne opkræve og forny vores medlemmer. Da det kom op at køre igen, så må man sige at vores medlemstal eksploderede, og vi havde ved årets udgang 4054 medlemmer. Hvilket vil sige at vi i efteråret hentede 1000 medlemmer tilbage, og alle de vi mistede i 2020, kom hjem igen.

Meget skyldes selvfølgelig mesterskab og Europa, men vi oplever en generel stigende interesse for fanklubben, som vi håber at vi kan ride videre på i 2022. Vi hviler ikke blot på laurbærrene, men har bestemt planer om at øge vores medlemstal, og håber at nogle af de projekter vi har i støbeskeen, kan hjælpe os på vej til flere medlemmer.

Inden jeg lukker beretningen, vil jeg blot igen sige – Hold nu kæft og hold da magle, det har jo været et vanvittigt og fantastisk år, som jeg sent vil glemme. Et dansk mesterskab og et Europa gruppespil, og alt den aktivitet omkring fanklubben kan kun lade sig gøre fordi vi har et fantastisk fællesskab omkring klubben, blandt vores medlemmer, blandt vores frivillige og i bestyrelsen, og fordi vi har en fantastisk administrator i hverdagen, som ikke bare går den ekstra mil, men langt mere end hvad man kan forvente.

Tak til jer alle

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen, som dermed er godkendt.

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Årets resultat: + 352.221 kr. (primært grundet udlands-ture samt Hytten)

Spørgsmål:
Mike: Er der planer om mere merchandise
– Svar: Ja det er der også fremadrettet. Det vi har af udfordringer, er kreative ideer

Godkendt

5. Indkomne forslag
Ingen

6. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

Budgettet blev gennemgået. Der budgetteres med -187.647,75 (primært grundet periodiseringer, Diverse ekstra tiltag i Hytten samt medlemsdatabase)

Spørgsmål:
Mike: Hvorfor budgetteres der med omsætningsnedgang på busture?
Svar fra Peter: Der er ikke som sådan budgetteret med nedgang, Grundtanken er, at busturene bare skal gå i nul – vi må have underskud på selve bussen, men det opvejes ved salg af mad og drikke på turene.

Budgettet blev godkendt

7. Valg
a. Valg til bestyrelsen (jvnf. §11)
i. Næstformand: Morten Nielsen- Genopstiller – Genvalgt
ii. Kasserer: Henriette Schiewitz – Genopstiller – Genvalgt
iii. 2-årigt bestyrelsesmedlem
Frederik Frohn – Genopstiller
Sofie Jamrath – Genopstiller ikke til pladsen
2-årig (1 år ledig)
iv. 1-årigt bestyrelsesmedlem
Rune Balthervin – genopstiller ikke
Henrik Andersen – Stiller op til den 2-årig

Mike, Frederik & Henrik valgt for 2 år, den ene dog kun for 1 år (plads fra 2021), og bestyrelsen blev af generalforsamlingen bemyndiget til at vælge hvem til dette.
Sofie Jamrath, Michael Hansen, Camilla Maagesø stiller op til 1-årig
Stemmefordeling:
Camilla 14

Sofie 13
Michael 9
Dermed er Camilla & Sofie valgt til de 2 pladser.

b. Valg af revisor.
Albjerg Revision (genopstiller) – Genvalgt

8. Eventuelt
a. Mike: Er der overvejelser af nyt busselskab
Svar Peter: Det fungerer ikke rigtigt og Viking bus er enige. Viking bus vil gøre det bedre, ellers vil der blive valgt et andet selskab.
b. Mette: Kan man være mere præcist om opsamling på Kalvebod Brygge
Svar Peter: Det vil blive gjort mere tydeligt, hvor man samler op.

Skrevet af

Spred ordet