Brøndby Support og BIF i positiv dialog

Den bedste opbakning og atmosfære
Gennem tiden har vi Brøndbyfans lavet rigtigt mange flotte tifoer og har skabt en kulisse, som mange herhjemme misunder os. Vi har været stærkt medvirkende til, at Brøndby Stadion betragtes som det danske stadion med den bedste opbakning og atmosfære – til gavn for alle, der har et hjerte for Brøndby IF. Den seneste tid har desværre ikke budt på samme kulisse og specielt tifoerne har ikke været i samme antal og styrke som tidligere.

Normalt er der en god og tæt dialog mellem Brøndby Support/Brøndby Tifo og klubben, men omkring kampafvikling må vi desværre erkende, at mødet mellem kreative kræfter i Brøndbyfan verdenen og det sikkerhedsapparat, der skal sikre, at Brøndby IF’s kampe bliver afviklet på sikker vis, desværre på det sidste mere har været præget af misforståelser og mangel på forståelse for hinandens verdener end konstruktiv dialog. Faste planer og møder om kampafvikling, som ellers kunne hjælpe os godt på vej, har desværre ikke været en del af programmet. Ingen med et hjerte for Brøndby IF kan være tjent med, at der ikke er en god dialog mellem fans og klub. Det gavner kun vores konkurrenter – både på fanscenen og på banen.

Positiv møderække indledt
Brøndby stadion skal igen danne rammen om den bedste opbakning og atmosfære og vi Brøndbyfans skal kunne få lov til at vise, hvorfor vi, med rette, bliver betegnet som værende Danmarks bedste fans. Brøndby Support og Brøndby IF har derfor indledt en møderække med fokus på en god, positiv og åben dialog om kampafvikling og sikkerhed i forbindelse med disse. Det første møde blev afholdt onsdag aften med deltagelse af folk fra den øverste top fra både Brøndby Support/Brøndby Tifo og Brøndby IF.

Selvom vi selvfølgelig ikke kan ændre alt på et enkelt møde, så ser Brøndby Support og herunder også Brøndby Tifo meget positivt på den nye dialog allerede efter det første møde. Vi fik fremlagt vores synspunkter om den tidligere situation og vi føler, at vi blev mødt med en meget stor forståelse og en vilje til at ville skabe gode rammer, så den positive fankultur, som vi brænder for, kan blive videreudviklet.

Vi talte på mødet også om at få faste rammer for ansøgning af tilladelser til tifoer samt svar på disse, og vores mål er, at vi i fællesskab kan få lavet en fast plan over forløbet med en tifo, samt hvornår andre parter (som fx DBU) skal have besked om vores planer. Mødet er, som skrevet tidligere, det første i en lang række af møder og i løbet af næste uge forventer vi at kunne melde ud med en dato for et åbent dialogmøde omkring kampafvikling, hvor Brøndby Support og Brøndby IF inden sæsonstarten i fællesskab vil invitere alle interesserede til information om det nye samarbejde om kampafvikling mellem fans og klub.

Opfordring om brug af eksterne eksperter
Det essentielle for vores møder, og dermed det primære formål er, at få dialog mellem fans og klub, så der skabes positive og gode rammer for den gode fankultur, således at den kan udvikle sig i den rigtige retning uden vold og hærværk. Dette må være det fælles mål og et ønske for alle.

Med baggrund i dette fælles ønske og for at opnå det bedst tænkelige resultat, opfordrede vi på mødet klubben til at gøre brug af mennesker, som har erfaringen med dialog i forhold til fodboldfans. At gøre brug af eksterne eksperter er en løsning, der er blevet benyttet af UEFA samt af europæisk politi til slutrunder, for at kunne forebygge og undgå episoder som er skadelige for både sporten, klubben og fansene. Klubben var positivt indstillet overfor ideen og man er allerede godt i gang med at få inddraget en eller flere eksterne eksperter.

Dialogen er godt i gang (også i det daglige arbejde). Datoen for det næste møde er endnu ikke fastlagt, men som skrevet tidligere håber vi på, at der i løbet af ugen vil komme mere information.

Brøndby Support

Skrevet af

Spred ordet