Indkaldelse til generalforsamling

Brøndby Support afholder i overensstemmelse med vedtægterne generalforsamling onsdag den 17/03-2010.

Generalforsamlingen finder sted i Auditorium (sal 2) på Brøndbyvester skole, Krogagervej 34, 2605 Brøndby og starter kl. 18:30.

Der er følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 5. Indkomne forslag
 6. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
 7. Valg
  • a) Valg til bestyrelsen (jvnf. §11)
  • b) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  • c) Valg af revisor.
 8. Eventuelt

Brøndby Supports bestyrelse

Læs mere i bestyrelsens oplæg til generalforsamlingen (også bragt i Migthy Colors 1, 2010) 

Skrevet af

Spred ordet