Protestaktion i Horsens

AC Horsens har forbudt os at medbringe blandt andet rulleflag og store flag, og almindelige flag og topindsflag skal have flagstænger der ikke kan knække, et krav det er så godt som umuligt at opfylde. Det er nu tredje udekamp i træk vi bliver ramt af sådanne forbud og det bliver derfor stadigt sværere at levere en flot visuel opbakning til Brøndby IF.

Forbuddene skal ses som en sikkerhedsforanstaltning mod ballade på tribunen, og mens vi alle kan se det fornuftige i at hindre ballade, kan vi ikke se hvordan man skaber en tryg ramme om kampene ved at lade forbuddene ramme de, der kommer med fredelige hensigter, de der blot ønsker at bakke deres hold op med høj vokal og farvestrålende redskaber.

Derfor protesterer vi til dagens kamp ved i iføre os heldragter i gul og blå og lade dette være dagens tifo. For meget kan de forbyde os, men næppe at vi er iført dagens tifo. Med protesten ønsker vi at klubberne tager deres sikkerhedspolitik op til overvejelse, og at de når frem til at vejen til trygge rammer ikke går gennem forbud på forbud rettet mod fredelige fans.

Forbuddenes omfang og årsag

Vi har selvfølgelig forståelse for at klubberne er nødt til at forbyde en række ting af hensyn til publikums sikkerhed, eksempelvis kanonslag og raketter, men vi er svært utilfredse med at blive ramt af forbud der for os at se ikke har meget med sikkerhed at gøre.

Vi mener at følgende forbud er skudt et godt stykke forbi mål, og vi håber at vores kommende modstandere vil overveje fornuften i at gentage forbuddene.

Der har været et generelt forbud mod rulleflag og store flag, og dertil en række individuelle forbud til hver af de tre kampe.

FC Midtjylland
– Flag
– Topindsflag
– Bannere

Randers FC
– Flag over 1½ meter

AC Horsens
– Flag over 2½ meter
– Flagstænger må ikke kunne knække
– Balloner

Rulleflagene er forbudt fordi klubberne mener at de benyttes af nogle til uset at affyre romerlys. Dette er måske nok til dels korrekt, men rulleflagene er ikke problemet da de ikke ændrer på om der er romerlys eller ej. De gør det alene sværere at opdage de, der fyrer romerlys af, og et forbud er i vores øjne en drastisk konsekvens der rammer mange, på grund af nogle få.

Begrænsningerne på flagenes længde skal tilsyneladende ses i lyset af at det ikke skal være muligt for en fan at slå ud efter spillere og officials. I Horsens er der således lidt mere end 2½ meter fra tribunen til spillearealet, deraf forbuddet mod flag på mere end 2½ meter. Vi er ikke bekendt med at det nogensinde skulle være sket at en spiller eller official er blevet ramt af et flag.

I Herning var stort set alt forbudt, simpelthen fordi FC Midtjylland mener at de der affyrer romerlys gemmer sig bag flag, topindsflag, bannere og lignende for at undgå at blive opdaget. Det er ganske tænkeligt at nogle gør dette, men igen er det ikke flagene, topindsflagene eller bannerne der er problemet. Romerlys affyres jævnligt uden nogen gemmer sig bag disse effekter.

I Randers brillerede man med at have alt for få indgange åbne, hvorved man udsatte de mange tilrejsende Brøndbyfans for en ikke helt undseelig fare, da alt for mange pludselig stod i en ukontrollerbar kø. Her trådte et par fans i karakter og fik hjulpet Randers’ sikkerhedsvagter med at få lidt orden i køen og alle kom ind uden de store skrammer. Sikkerhed handler om andet end de 2 x 45 minutter, et ansvar vi håber klubberne og DBU bliver mere bevidste om i fremtiden.

I Horsens er vi blevet opfordret til at møde op med flagstænger der ikke kan knække, da flagene ellers vil blive afvist ved indgangen. Adspurgt hvordan man sikrer at en flagstang ikke kan knække, lød svaret at man kunne skyde en træstang ind i et såkaldt elektrikerrør – som om de to ikke let kan adskilles på tribunen, skulle man have onde hensigter. Så ville man tilmed i stedet for én stang der kan knække, have to.

Hvad ønsker vi at opnå med dagens protest?

Vi ønsker først og fremmest at sætte fokus på de problemer klubbernes mange forbud skaber for den positive og fredelige fankultur. Jo flere forbud der rammer denne, jo mere trist bliver den ramme hvori kampene afvikles og jo flere frustrationer bygges der op fra fansenes side. Flere vil føle sig tiltrukket af de få, der rent faktisk skaber problemer. De vil ikke føle sig tiltrukket fordi de ønsker at skabe problemer, men for at få afløb for deres frustrationer og dette afløb vil føre til flere problemer.

Dernæst ønsker vi at DBU og klubberne bliver bedre til at kommunikere med de aktive fans. Det er næppe urimeligt at forvente tilstrækkeligt med indgange til et udebaneafsnit, en ordentlig behandling fra sikkerhedsvagterne og et stop for de mange og uigennemtænkte forbud der i øjeblikket rammer os. Der er simpelthen for megen pisk og for lidt gulerod, for mange forbud og for få påskønnelser, for meget envejskommunikation og for lidt dialog.

Brøndby Tifo har i ugen op til kampen haft travlt med at omdanne 900 hvide beskyttelsesdragter til gule og blå heldragter, der bliver udleveret ved indgangen til Horsens Stadion og som kommer til at udgøre dagens tifo.

Skrevet af

Spred ordet