Udsolgt til Parken på 1 time – naturligvis!

Klokken 4.30 mødte de første fans op foran Brøndby Shoppen, klokken 9.30 åbnedes dørene for den mere end 100 meter lange kø og klokken 10.30 måtte den røde lygte hænges op foran shoppen. Det tog således blot en time at sælge de 1.500 billetter til Brøndby-afsnittet i Parken den 17. maj.

Det betyder at alle med billet til Brøndby-afsnittet denne dag kan forventes at levere en indsats langt udover det sædvanlige. Man har måtte strække sig noget længere end sædvanligt for at få en billet, og mange vil give afkald på lidt af hvert for ens billet. Vi bliver derfor meget forundrede, hvis ikke taget i Parken trænger til at blive fæstnet igen efter vores besøg den 17. maj.

Desværre betyder den utilstrækkelige tildeling af billetter også at mange Brøndbyfans vil være placeret på de neutrale pladser i Parken denne dag. Mange har allerede købt billet til disse pladser, og flere kan forventes at søge mod Billetlugen i de kommende dage for at købe en af de resterende pladser.

Vi håber naturligvis ikke at de mange Brøndbyfans på de neutrale pladser giver anledning til problemer, og vi skal ikke undlade at opfordre alle Brøndbyfans til at repræsentere Brøndby IF på bedst mulig vis, uanset deres placering i Parken. Men vi ved at mange vil have svært ved at lægge en dæmper på deres begejstring for Brøndby IF, og vi havde naturligvis helst set at de kunne give udtryk for denne begejstring blandt ligesindede og ikke blandt hjemmepublikummet og øvrige publikummer med tilknytning til FCK.

Så lad os en gang for alle – også for Dan Hammer – slå fast, at vi forventer at alle gæster opfører sig ordentligt, men vi ved alle – inklusive Dan Hammer – at problemer opstår hurtigere, når følelserne for hver af de to hold mødes overalt i Parken. Der er ingen trussel i dette, det er blot en konstatering. Selv folk der kommer med de bedste intentioner kan ende i uønskede situationer når begge lejre lader følelserne råde i de 2 x 45 minutter.

Siden i fredags er vi blevet fortalt at der ingen regler findes omkring antallet af billetter der skal tildeles udeholdet, hvilket vi selvfølgelig så udmærket er klar over. Når vi henviser til DBU’s cirkulære om sikkerhed og orden på stadions sker det med udgangspunkt i følgende passager:

Pkt. 2f

“Tilkørsels- og parkeringsforholdene muliggør en vis separering med adgang til hver sin del af stadion for henholdsvis den arrangerende klubs tilskuere, den gæstende klubs tilskuere samt spillere og officials.”

Pkt. 9

“Det er den arrangerende klubs ansvar at anvende stadions fysiske indretning, jf. punkt 2, til at bidrage til en rolig og ordentlig afvikling af kampene.”

Vi kan fint leve med ikke at have egne tilkørselsforhold og separate parkeringspladser, det er alligevel de færreste Brøndbyfans der kommer i bil til denne kamp. Men vi har svært ved at se hvorledes man lever op til kravet om en vis separering, når man tildeler Danmarks suverænt mest rejsende fans et beskedent antal billetter til et afgørende derby. FCK kan ikke have været i tvivl om at flere tusinde Brøndbyfans ville søge mod de neutrale pladser, når det tildelte afsnit var udsolgt.

Som officiel fanklub for Brøndby IF arbejder vi for at skabe den bedst mulige opbakning til Brøndby IF, og vi ved at Brøndby IFs fans vil strække sig meget langt for at bidrage til opfyldelsen af dette mål. Således også den 17. maj, hvorfor FCKs lave allokering af billetter til Brøndby IFs fans er årsag til at separeringen af fans denne dag er så langt fra optimal.

Vi kan sagtens forstå at ombygningen af Parken vanskeliggør tildelingen af flere billetter, men det kan næppe komme som en overraskelse at man i løbet af 18 måneders byggeri vil få besøg af Brøndby IF mindst én gang. Derfor burde dette problem være behandlet tidligere frem for blot at slå ud med armene nu og beklage situationen.

Vi håber fortsat at så mange fans af Brøndby IF som overhovedet muligt vil være i Parken den 17. maj og vi forventer naturligvis at alle møder op med Brøndby IFs bedste i tankerne, herunder at de gebærder sig på en facon der ikke vil føre til problemer i de afsnit hvor separationen af de to holds fans er ikke eksisterende.

Billetlugen

FCK blæser på sikkerheden

Skrevet af

Spred ordet