Referat fra Generalforsamling

BRØNDBY SUPPORTS GENERALFORSAMLING 10. april 2019

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5. Indkomne forslag

6. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

7. Valg

a. Valg til bestyrelsen (jvnf. §11)

b. Valg af revisor.

8. Eventuelt

 

REFERAT:

Fremmødte: 46 til stede

Formand Lasse Hjorth byder velkommen

1. Valg af dirigent

Niels-Henrik Hansen valgt som dirigent.

Niels-Henrik bemærker at generalforsamlingen indeholdes efter 1. kvartal. Generalforsamlingen var oprindeligt indkaldt til d. 29/3, her blev placeret en kamp, så bestyrelsen måtte træffe en hurtig beslutning og med 3 ugers varsel indkalde til en ny dato.

 

Niels-Henrik anmodede om at godkende at generalforsamlingen kan gennemføres.

Godkendt

 

2. Valg af referent og stemmetællere.

Sarah Agerklint er valgt som referent.

Jakob Kærhus og Simon Jensen er valgt som stemmetællere.

 

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse

Formandens beretning

 

Hovedaktivitet

Brøndby Support er officiel fanklub for Brøndby IF, og Brøndby Supports fornemmeste opgave er at yde stemningsmæssig støtte til Brøndby IF.

 

Endvidere er vi en forening, der fremmer vores medlemmers interesser både i medierne, samfundet og klubben. Det sidste opretholder vi ved at have en god dialog og et godt samarbejde med ledelsen i Brøndby IF. En dialog, der bygger på respekt for hinandens holdninger og meninger, uden at vi altid skal opnå enighed.

 

Udvikling i aktiviteter for Brøndby Support i 2018

2018 var vores 25. jubilæumsår og året startede med forberedelse til fejring af dette, dette blev fejret solidt både til en fest på det gamle 64, samt i hytten.

 

Vi troede allerede i starten af året, at vi snart kunne flytte ind i den nye hytte, som efterhånden havde været undervejs et stykke tid – men det ene efter det andet fik det hele til at skride, vi nærmede os vinterpausen, og i sidste ende, det eneste der ikke gjorde at vi kunne åbne i december, var en teknikalitet omkring en ibrugstagningstilladelse, som vi desværre ikke havde mulighed for at påvirke – heldigvis som i ved, så åbnede vi her i starten af 2019.

 

Henover efteråret, vinteren og her i foråret 2019, har en lang række frivillige kræfter lagt virkelig mange kræfter og tid i at gøre den nye hytte færdig – det vil jeg gerne på egne vegne og på foreningens vegne sige kæmpe stort tak for. 

 

Sæsonen 2018 sluttede desværre uden et mesterskab, som der dog på den positive side var indenfor rækkevidde og blev tabt på det opløbsstrækningen – i forbindelse med den sportslige succes havde vi busture fra Jylland til samtlige hjemmekampe i slutspillet.

 

Som fansenes ”tillidsrepræsentant” er vi involveret i en lang række aktiviteter, som vi i løbet af året ikke altid er så gode til at fortælle om. 

 

Vi deltager aktivt i samarbejdet med de andre fanklubber i DFF, hvor vi får mulighed for at påvirke udviklingen i dansk fodbold på et højere plan end vi kan alene. Ligesom vi deltager i møder med klubben, politiet, andre fangrupperinger og kommunen, ligesom Peter har faste møder med SLO-teamet og deltager i sikkerhedsmøder op til kampene.

 

Medlemsudviklingen

Vi har i perioden fra 1/1-2018 til 1/1-2019 fået omkring 600 nye medlemmer – det anser vi som en ekstremt positiv udvikling, som vi håber kan fortsætte i takt med det gode arbejde der bliver lagt, og de muligheder der er.

 

En formand takker af

Som de fleste nok har hørt, så træder jeg af som formand i forbindelse med denne generalforsamling. Man siger altid at en kaptajn ikke forlader en synkende skude, og jeg kan derfor med god samvittighed sige tak for denne gang, velvidende at det gør jeg ikke.

 

Vi har en god forening, med en stærk position både lokalt og i fodbold Danmark, et nyt klubhus og et generelt godt momentum – alle muligheder er åbne.

 

 

Spørgsmål og Godkendelse

Godkendt

 

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Vi havde i 2018 budgetteret med et underskud på 200.000, da vi havde aktiviteter i den nye hytten, som vi forventede ville belaste budgettet.

Årets resultat ender dog på et overskud på 64.849 kr

 

Blandt årsagerne til det gode resultat er at vi er blevet pålagt at afskrive på investeringerne i hytten, samt et fantastisk godt år, især i foråret med et slutspil.

 

Blandt afskrivningerne er bl.a. nyt nøglesystem, Shopbox, som er vores kassesystem.

 

Øvrige finansielle omkostninger dækker over en gammel gæld til skat, som revisor har opdaget. Gælden ligger tilbage i 2014, som vi ikke har været bekendt med.

 

Hytten har lavet overskud på 273.000 kr.

Merchandise har lavet overskud på 122.000 kr

Busture giver et underskud på 31.000 kr.


Spørgsmål:

Mike Lyngaa:

Spørgsmål til hvorfor prisen er steget på klippekort, når man samtidig er skiftet fra Tuborg til Carlsberg og får flere penge fra Carlsberg:

Svar: En af årsagerne til prisstigningen er fordi vi ville tage højde for at ølholderne i dag indeholder 6 øl fremfor tidligere 5 øl.

 

Spørgsmål om hvorfor priserne er steget på busturene på klippekort, når nu foreningen har overskud

 

Svar: En af årsagerne skyldes at busturene har givet underskud, og der er mange faste deltagere, som benytter sig af 3-turs klippekortene.

 

Kommentar fra salen: Brøndby Supports busser er fortsat de billigste. Det er også værd at anerkende.

 

Kommentar ang. kvaliteten af busserne. Bør BS ikke stille krav til de busser som de får stillet til rådighed.

Vi har af samme årsag valgt at skifte busselskab efter vi har fået et godt tilbud. Vi har valgt at skifte tilbage til Centrum Turist.

 

Regnskabet er godkendt

 

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 

6. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

Der budgetteres med et minus på 82.000 kr. Det gøres der blandt andet på grund af afskrivninger, samt fordi vi stadig har nogle store investeringer i den nye hytte i 2019. Herunder en scene.

Der budgetteres med en medlemsfremgang.

Der budgetteres med et nul på bus, da vi af princip ikke vil tjene på det. Der budgetteres med et minus på 10.000 på busser fra Jylland.

 

Spørgsmål:

Der stilles lidt opklarende spørgsmål til hvorledes konteringerne skal forståes

 

Budget vedtaget

 

7. Valg

a. Valg til bestyrelsen (jvnf. §11)

i. Formand:

Lasse Hjorth – genopstiller ikke

Kandidat:

Sarah Agerklint er valgt som formand

ii. Næstformand:

Kandidat:

Morten Nielsen er valgt som næstformand

iii. 2 årig bestyrelsesmedlem

Kristian Klinting – Genopstiller
Valgt

Karina Henriksen – Genopstiller
Valgt

Morten Nielsen træder fra, da han træder op som næstformand

Kandidat:

Sofie Jamrath er valgt

iv. 1 årig bestyrelsesmedlem

Robert Hendel – Genopstiller ikke

Troels Ørum – Genopstiller
Valgt

Kandidat: 

Rune Balthervin er valgt

 

 

b. Valg af revisor.

Albjerg Revision – genopstilller
Valgt

 

8. Eventuelt

Skrevet af

Spred ordet