Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 10/4

Brøndby Support afholder i overensstemmelse med vedtægterne ordinær generalforsamling onsdag d. 10. april kl. 18.00.

Generalforsamlingen afholdes i Hytten (Brøndby Stadion 42, 2605 Brøndby)

Der er følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent

7. Valg

a) Valg til bestyrelsen (jvnf. §11)

b) Valg af revisor

8. Eventuelt

Alle medlemmer af Brøndby Support har adgang til generalforsamlingen ved fremvisning af gyldigt medlemskort eller kvittering for køb af medlemskab.

Følgende er på valg i år:

Formand: Lasse Hjorth (genopstiller IKKE)
(Sarah Agerklint stiller op til formandsposten)

Bestyrelsesmedlem: Kristian Klinting (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem: Karina Henriksen (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem: Robert Hendel (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem: Troels Ørum (genopstiller)

Hvis du ønsker at bidrage til at udvikle Brøndby Support og stille op til bestyrelsen, så kan du høre mere om bestyrelsesarbejde ved at ringe på 43427575 eller skrive til kontoret@bif-support.dk

Skrevet af

Spred ordet