Åbent brev til AaB og Aalborg Kommune

Vi har erfaret at AaB og Aalborg Kommune som en konsekvens af de begivenheder der udspillede sig i gæsteafsnittet på Aalborg Stadion den 25. juli 2010, har planer om at opsætte plexiglas i dette afsnit. Som officiel fanklub for Brøndby IF mener vi at kunne bidrage med erfaringer, viden og kontakter i forhold til at finde en optimal løsning på denne sag. Vi ønsker derfor at blive hørt før en løsning implementeres og det gør vi ikke mindst fordi den foreslåede løsning med opsætning af plexiglas er en løsning vi mener er både dårlig og farlig.

Derfor er det en dårlig idé

Flere og højere hegn vil ikke forhindre fremtidige problemer, de vil alene kunne inddæmme dem. Samtidig vil flere og højere hegn i yderste konsekvens eskalere fremtidige problemer. Behandles mennesker som dyr, er de mere tilbøjelige til at opføre sig som dyr. Vi ønsker i stedet at forebygge med bedre dialog og et bedre samarbejde på alle planer. En model vi mener kunne have løst problemerne den 25. juli både hurtigere og bedre.

Derfor er det en farlig idé

Gæsteafsnittet på Aalborg Stadion er allerede i dag i vores øjne et risikabelt afsnit. Adgang til afsnittet opnås gennem en snæver passage der også fungerer som nødudgang. Derudover er der, eller har der været, en nødudgang øverst på tribunen, men mange vil naturligt nok søge nedad og ud af den indgang de kender. Her vil de i en nødsituation blive stoppet af den snævre passage, der kun tillader få mennesker at passere ad gangen. Den bedste vej væk i en nødsituation vil derfor for de fleste være over rækværket og ud på banen, og den mulighed er vi bange for bliver os frarøvet ved opsættelsen af pleksiglas.

Situationen som vi så den

Brøndby IFs fans har gennem de seneste sæsoner stået på rækværket i gæsteafsnittet uden det har skabt problemer. Den 25. juli vurderede kampens dommer imidlertid at fansene på rækværket med deres flag kunne udgøre en fare for spillerne og han stoppede derfor kampen indtil fansene havde forladt hegnet. Det er han i sin gode ret til og fansene skal selvfølgelig følge hans anvisninger. Og det gjorde de da også, da først det stod klart hvad problemet var.

I vores øjne er det derfor soleklart at problemestillingen hverken bør fokusere på fansene på rækværket eller på spilstoppet, men på hvordan vi sikrer at problemer over en bred kam forhindres i fremtiden, og hvordan de løses, skulle de alligevel opstå.

Vi ønsker derfor bedre forberedelse og bedre samarbejde, herunder bedre kommunikation mellem alle parter, inklusive de fans der kun alt for sjældent bliver hørt når en problemstilling som denne skal tackles.
 
Endvidere ønsker vi at det så vidt muligt overlades til det gæstende holds kontrollører at håndtere de medrejsende fans. De har et større kendskab til de der står på tribunen og de er derfor bedre i stand til at vurdere hvilke redskaber der løser en given problemstilling bedst.

Den 25. juli kunne en sådan løsning have forebygget flere uheldige episoder, som da en fan trækkes væk i hvad der ligner et ulovligt greb og som da flere Brøndbyfans inviteres til en boksekamp på banen af en AaB-kontrollør. Ligeledes kunne vi have undgået at se fans og kontrollører i verbal infight på og langs rækværket.

I sidste ende bliver fansene på rækværket gennet ned af andre fans, hvilket vi mener er den bedste løsning i dette tilfælde. At det tog så relativt lang tid, skyldes den forvirring der var omkring hvorfor kampen var stoppet. Bedre kommunikation kunne med andre ord have mindsket forvirringen og løst situationen hurtigere. Og Brøndby IFs kontrollører ved hvem de skal henvende sig til på tribunen for at få et budskab hurtigt ud.

Positiv indstilling til bedre sikkerhed

Vi ser meget positivt på den store villighed der er til at sikre Aalborg Stadion bedre i fremtiden, men vi er som skrevet ikke enige i hvordan dette gøres bedst. Skal der ofres penge på de fysiske rammer på Aalborg Stadion opfordrer vi til at pengene i stedet bruges på at sikre stadion bedst muligt ud fra objektive kriterier og ikke udfra isolerede hændelser der kun ses med ét sæt øjne, i dette tilfælde AaBs.

Som beskrevet ovenfor vil det i vores øjne give mere mening at kigge på flugtvejene og eventuelt forbedre disse, end at opsætte flere og højere hegn. Det giver måske en marginalt bedre sikkerhed i forhold til spillerne og spillet på banen, men det kommer med en høj pris, nemlig en markant dårligere sikkerhed for de gæstende fans. Og det vil i vores øjne være fjollet, når vi samtidig mener at dette og de fleste andre problemer kan løses langt bedre med bedre forberedelse og samarbejde samt øget brug af kontrollører fra gæsteholdet i og omkring gæsteafsnittet.

M.v.h. Brøndby Support

Skrevet af

Spred ordet