Dato for generalforsamling fastsat

Brøndby Support afholder i overensstemmelse med vedtægterne generalforsamling onsdag den 17/03-2010.

Generalforsamlingen starter kl. 18:30, og har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 5. Indkomne forslag
 6. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
 7. Valg
  • a) Valg til bestyrelsen (jvnf. §11)
  • b) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  • c) Valg af revisor.
 8. Eventuelt

Vi afventer p.t. tilbagemelding ang. lokaler, men vil melde ud her på siden, når vi har lokalerne på plads.

Brøndby Supports bestyrelse

Skrevet af

Spred ordet