Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 2/6

Grundet Covid-19 restriktioner har vi desværre igen i år måtte udskyde vores generalforsamling, men nu har vi datoen klar:

Brøndby Support afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 2. juni kl. 17.30.

Generalforsamlingen afholdes i Hytten (Brøndby Stadion 42, 2605 Brøndby)

Fælles aftensmad
Efter generalforsamlingen byder Brøndby Support på aftensmad i Hytten til dem, der måtte have lyst til dette.

Det kræver ikke tilmelding, men du må du meget gerne sende en mail til kontoret@bif-support.dk med en uforpligtende “tilmelding”, så vi har en nogenlunde ide om antallet.

Der er følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
  7. Valg
  8. a) Valg til bestyrelsen (jvnf. §11)
  9. b) Valg af revisor
  10. Eventuelt

Alle medlemmer af Brøndby Support har adgang til generalforsamlingen ved fremvisning af gyldigt medlemskort eller kvittering for køb af medlemskab.

Jvf. vedtægterne kræves det dog, at man har været medlem i de seneste 3 kalendermåneder for at have stemmeret.

Du kan se vedtægterne her. 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, hvorefter de offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Følgende er på valg i år:

Formand (2-årig periode): Sarah Agerklint (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem (2-årig periode): Karina Henriksen (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem (2-årig periode) Kristian Klinting (genopstiller IKKE)

Bestyrelsesmedlem (1-årig periode): Rune Nyborg Balthervin (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem (1-årig periode): Henrik Andersen (genopstiller)

Hvis du ønsker at bidrage til at udvikle Brøndby Support og stille op til bestyrelsen, så kan du høre mere om bestyrelsesarbejde ved at ringe på 6082 1964 eller skrive til kontoret@bif-support.dk

Skrevet af

Spred ordet