Indkaldelse til ordinær generalforsamling

OBS: Rykket til d. 15/4 grundet Corona-virus-situationen

Brøndby Support afholder i overensstemmelse med vedtægterne ordinær generalforsamling onsdag d. 18. marts kl. 18.00.

Generalforsamlingen afholdes i Hytten (Brøndby Stadion 42, 2605 Brøndby)

Fælles aftensmad
Efter generalforsamlingen byder Brøndby Support på aftensmad i Hytten til dem, der måtte have lyst til dette.

Det kræver ikke tilmelding, men hvis du har lyst, må du meget gerne sende en mail til kontoret@bif-support.dk med en uforpligtende “tilmelding”.

Logo

Der er følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent

7. Valg

a) Valg til bestyrelsen (jvnf. §11)

b) Valg af revisor

8. Eventuelt

Alle medlemmer af Brøndby Support har adgang til generalforsamlingen ved fremvisning af gyldigt medlemskort eller kvittering for køb af medlemskab.

Jvf. vedtægterne kræves det dog, at man har været medlem i de seneste 3 kalendermåneder for at have stemmeret.

Du kan se vedtægterne her.

Følgende er på valg i år:

Næstformand (2-årig periode): Morten Nielsen (genopstiller)

Kasserer (2-årig periode): Henriette Schiewitz (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem (2-årig periode): Frederik Frohn (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem (2-årig periode) Sofie Jamrath (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem (1-årig periode): Rune Nyborg Balthervin (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem (1-årig periode): Troels Ørum Andersen (genopstiller)

Hvis du ønsker at bidrage til at udvikle Brøndby Support og stille op til bestyrelsen, så kan du høre mere om bestyrelsesarbejde ved at ringe på 43427575 eller skrive til kontoret@bif-support.dk

Skrevet af

Spred ordet