Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 29/3

Brøndby Support afholder i overensstemmelse med vedtægterne ordinær generalforsamling fredag d. 29. marts kl. 18.30.

UPDATE d. 19/3: Programmet for slutspillet påvirker desværre den valgte dato, så den afholdes istedet onsdag d. 10/4 kl. 18.00.

Generalforsamlingen afholdes i Hytten (Brøndby Stadion 42, 2605 Brøndby)

 Der er følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent

7. Valg

a) Valg til bestyrelsen (jvnf. §11)

b) Valg af revisor

8. Eventuelt


Alle medlemmer af Brøndby Support har adgang til generalforsamlingen ved fremvisning af gyldigt medlemskort eller kvittering for køb af medlemskab.

Hvis du ønsker at bidrage til at udvikle Brøndby Support og stille op til bestyrelsen, så kan du høre mere om bestyrelsesarbejde ved at ringe på 43427575 eller skrive til kontoret@bif-support.dk

Skrevet af

Spred ordet