Kommentar: Brøndby-fans udsat for falsk anklage i medierne

At for megen research kan dræbe en god historie, har vi fået endnu et eksempel på i denne uge. Her blev Brøndby-fans uretmæssigt hængt ud i dele af pressen.

Mandag eftermiddag kunne vi læse en artikel på Herning Folkeblads hjemmeside, hvori FC Midtjyllands marketingchef, Morten Andreasen, er citeret for, at et mistænkeligt antal Brøndbyfans havde benyttet sig af uddelingen af gratis billetter til FC Midtjyllands kamp mod FC Astana den 1. august.

Der blev fra marketingchefens side spekuleret i, om disse Brøndby-fans ville undlade at møde op og dermed hindre opbakningen til de danske mestres forsøg på at komme i det lukrative Champions League-gruppespil:

“Jeg aner ikke, om de vil komme til opgøret eller bare tage dem og blive væk, så der bliver mindre opbakning på lægterne.”

Historien blev citeret i landsdækkende medier. Danmarks sportsavis BT fulgte blandt andet op på historien og tog kontakt til Brøndby Supports næstformand, Sarah Agerklint, som pure afviste at kende noget til denne sag.

Det samme svar fik avisen fra Brøndby IF’s kommunikationschef Christian Schultz.

Falsk alarm

Tirsdag formiddag udsendte FC Midtjylland så et dementi. Sagen var blevet undersøgt nærmere, og “intet indikerer, at de gratis billetter havner i hænderne på andre end FCM-fans”.

BT.dk uddybede kommerciel direktør Jacob Jørgensen med følgende citat:

“Det er rigtigt, at vi kunne se, at der var mailadresser, der havde reserveret billetter, som indikerede en tilknytning til Brøndby, men vi vidste ikke, hvor mange det var. Vi har fundet ud af, at der var små 10 mailadresser, der tiltrak vores opmærksomhed, og kun 2-3 af dem har vi haft grund til at kontakte.”

Hele forløbet har givet anledning til undren i Brøndbys fanmiljø, og vi vil derfor gerne fremsætte en række kritikpunkter af især FC Midtjylland og Herning Folkeblad.

I Herning Folkeblads artikel fra mandag eftermiddag bliver der spurgt ind til omfanget af mistænkelige mailadresser, hvilket FC Midtjylland på daværende tidspunkt ikke havde et konkret tal på.

I tilfælde af, at der kun er tale om ganske få – som det viste sig at være tilfældet – finder vi det kritisabelt, at man som medie ikke anser det som en afgørende oplysning for at kunne vurdere historiens væsentlighed.

Det er efter vores overbevisning i strid med de vejledende regler for god presseskik, hvori der tydeligt står, at et medie er forpligtet til at bringe korrekt og hurtig information – og så langt som det er muligt – kontrollere, om oplysningerne er korrekte.

Vi mener ikke, at Herning Folkeblad har gjort tilstrækkeligt for at undersøge, hvorvidt oplysningerne fra FC Midtjyllands marketingchef var korrekte.

Det er svært at finde gode argumenter for, at man som journalist skal acceptere, at FC Midtjylland ikke er i stand til at redegøre for omfanget af dette “billet-tyveri”, når det øjensynligt handler om at gå ind i et computersystem og identificere en række mailadresser.

Det fremstår mest af alt som en omgang mikrofonholderi for det lokale fodboldhold. Og på den baggrund mener vi, at Herning Folkeblad flirter med en uheldig generalisering, når den midtjyske avis bruger overskriften “Brøndby-fans snuppede billetter til FCM-Astana”.

Vi kan ikke se, at avisen har belæg for at viderebringe denne påstand, og desværre stopper kritikken af Herning Folkeblad ikke her.

De vejledende regler for god presseskik foreskriver, at medierne skal sikre, at der er sammenhæng mellem angreb og svar, så begge sider af en sag præsenteres fra begyndelsen.

I Brøndby Support har vi aldrig hørt fra Herning Folkeblad. Vi er heller ikke bekendt med, at avisen skulle have forsøgt at få en kommentar fra andre dele af Brøndbys fanmiljø. Dette fremgår heller ikke af artiklen på Herning Folkeblads netavis.

Foto: Robert Hendel

Herning Folkeblad er dog ikke ene om at få kritik fra Brøndby Support i denne sag.

Tipsbladet.dk valgte at citere Herning Folkeblad tilsyneladende uden at verificere påstandene. Ifølge de presseetiske regler skal medierne stille samme krav til korrekthed i formidlingen af andres nyheder, som de stiller til deres egne nyheder.

BT.dk har indhentet kommentarer fra Brøndby IF og Brøndby Support, men vælger alligevel at bringe en overskrift, hvori den falske anklage bliver citeret: “FCM måtte lukke CL-billetsalg: ‘Der var pludselig mistænkeligt mange fra Brøndby’”

Dette finder vi naturligvis kritisabelt, da BT.dk i vores optik på intet tidspunkt har efterprøvet denne påstand.

Hylder unik fankultur med falske anklager

Rygtet om, at Brøndbyfans skulle have saboteret uddelingen af billetter, florerede allerede fredag eftermiddag på Twitter og Facebook i et nu slettet opslag med reference til FCM’s billetafdeling.

Vi finder det både problematisk og besynderligt, at FC Midtjylland angiveligt har haft kendskab til en sådan sag i næsten fire døgn, før man afklarer omfanget og dementerer rygterne med ordlyden “i FC Midtjylland hylder vi, som resten af fodbold-Danmark, den unikke fankultur i Brøndby IF.”

Det undrer os, at man vælger at hylde den unikke fankultur i Brøndby IF ved at komme med falske anklager. Det vækker også undren, at FC Midtjylland udtaler sig om sagen til den lokale avis, inden omfanget er undersøgt.

Vi noterer os dog med glæde, at Herning Folkeblad og Tipsbladet.dk har tilføjet FC Midtjyllands dementi i de oprindelige artikler. BT.dk mangler på nuværende tidspunkt endnu at opdatere sin første artikel om sagen.

Dog er vi overbevist om, at dette er en forglemmelse fra BT.dk’s side, da BT’s netavis har lavet en ny historie, hvori den bringer et dementi af den første historie.

At de føromtalte medier har lavet en tilføjelse til historierne, ændrer desværre ikke på, at disse opdateringer formentligt ikke bliver læst af ret meget mere end en brøkdel af de læsere, der er stødt på de fejlagtige påstande.

Dermed er Brøndbyfans blevet hængt ud i pressen på et uretmæssigt grundlag, og det finder vi enormt problematisk, urimeligt – og ikke mindst særdeles ærgerligt.

Brøndby Support ser derfor frem til en reaktion på ovenstående kritikpunkter fra de omtalte medier. Såfremt de involverede parter føler sig ramt af disse kritikpunkter, er de velkomne til at henvende sig til os, og så vil vi naturligvis viderebringe reaktionen her på hjemmesiden.

Foto: Robert Hendel

Skrevet af

Spred ordet