Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Brøndby Support indkalder til ekstraordinær generalforsamling.

Baggrunden er vedtægtsændringer, for at imødekomme Brøndby Supports indtræden i Brøndbyernes IF Fodbold Fond, samt oprettelsen af en støtteforening til indsamling af midler til løbende opkøb af aktier i Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 9. august kl. 18.30 og afholdes i kantinen under 1964.

Der er følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Forslag til vedtægtsændringer Se forslaget her
4. Ændring af medlemsskaber og fastlæggelse af kontingent
5. Valg
5a. Valg til kasserer
5b. Valg til revisor
6. Evt.

 

Bestyrelsen

 

Skrevet af

Spred ordet