Udmelding om Århus

Op til kampen i Århus blev en del fans mødt af kontrollører med den besked at de ikke ville få adgang til stadion. Og mens en del fortjente denne besked, velvidende at de havde karantæne og risikerede at blive afvist, fik den resterende del sig en ubehagelig overraskelse på dagen. Og mens nogle af de overraskede fik en nogenlunde sammenhængende forklaring, blev andre spist af med en usammenhængende forklaring.

I Brøndby Support er vi af den holdning at karantæner skal hvile på et konkret grundlag, hvad enten det er en specifik hændelse eller en række af tvivlsomme handlinger. En vilkårlig justits som i Århus tjener ingen til gavn. Vi har imidlertid også forståelse for at klubben i øjeblikket har ryggen mod muren i forhold til den ballade der har præget foråret, og vi ved at klubben er nødt til at skære igennem for at bevare initiativet på egne hænder.

Vi glæder os derfor over at man anvender karantæner mere aktivt, for vi har længe efterlyst en øget konsekvens overfor de der laver ballade. Vi forventer dog at klubben til sæsonens sidste hjemmekamp benytter sig af en skalpel og ikke en machete når de der har karantæne sorteres fra de der ikke har, og vi forventer at eventuelle fejl søges løst med mindst mulig gene for den forurettede til følge.

For vi ved at der kan ske fejl, men når man rejser til Århus og bliver uretfærdigt afvist i indgangen er vi naturligvis ikke tilfredse med at man bliver bedt om at henvende sig næste kontordag. I en fodboldklub er det vores opfattelse at kampdage bør være kontordage, og derfor må man kunne vurdere sagen straks så de fleste fejl opdages inden kampens begyndelse. Dette har vi naturligvis påpeget overfor Brøndby IF og på baggrund af den følgende dialog er det da også vores opfattelse, at man vil søge denne løsning fremover hvis der skulle opstå flere fejl.

Skulle nogle blandt vores medlemmer være blevet eller blive ramt af en uretfærdig karantæne eller afvisning ved indgangen, hører vi naturligvis gerne fra vedkommende og ser om det er en sag vi kan gå videre med. Skriv til denne mail-adresse med dit navn og medlemsnummer såfremt du mener at have en sag vi skal tage op.

Vi benytter samtidig anledningen til at bakke op om idéen med et register for de, der rent faktisk har karantæne og et bedre samarbejde mellem klubber, kontrollører og politi for at håndhæve karantænerne. Et register vil sikre at de, der har karantæne er lettere at identificere, grundlaget for karantænen vil stå sort på hvidt og et bedre samarbejde vil sikre at flere karantæneramte bliver holdt ude, mens alle andre kan gå til fodbold i nogenlunde god ro og orden.

Og sluttelig skal vi gentage en vigtig opfordring som vi er kommet med mange gange dette forår: Opstår der ballade så træk væk og gør plads til kontrollører og politi. Bliver du stående blandt ballademagerne så vanskeliggør du kontrollørernes arbejde og det bliver svært at skelne dig fra de der tager aktiv del i balladen.

Skrevet af

Spred ordet