Intet udebaneregister ? endnu

Brøndby IF kom i dag med en udmelding om de tiltag der vil blive taget for at undgå en gentagelse af scenerne fra kampen i Horsens. Udmeldingen kan læses i sin helhed på brondby.com.

I Brøndby Support er vi klar over at registeret er foreløbig fravalgt, blandt andet efter dialog med fansene. Vi vil gerne understrege ordet foreløbig. Dette ord er det meget, meget vigtigt at forholde sig til for alle fans. Det er fra klubbens side meldt utvetydigt ud at man ikke vil tøve med et register hvis ikke al ballade på tribunerne stopper omgående.

Det er meget vigtigt at forstå hvad ballade dækker over i denne sammenhæng. Ballade kan være et tændt romerlys, aggressiv fremfærd mod kontrollører og medfans, hærværk og meget mere der af nogle få anses som værende acceptabel opførsel på tribunerne. Det er det selvfølgelig ikke, det har det aldrig været og det vil det aldrig blive.

Det er derfor meget vigtigt at alle forholder sig til ovenstående og overvejer nøje om de vil være årsag til at registeret indføres, eller om de vil være med til at forhindre det. Vores holdning er naturligvis klar, vi ønsker at arbejde for at forhindre det. Vi opfordrer således alle til aktivt at tage afstand fra ballade og til at fjerne sig hvis der opstår ballade. Lad i stedet politi og kontrollører få plads til at gøre deres arbejde og assister dem i det omfang I kan med informationer.

Vi vil gerne understrege at vi er klar over at mange fans fra tid til anden føler sig urimeligt behandlet, men dette er ikke en undskyldning for at det hele løber løbsk som i Horsens. Vælger man, som i Horsens, at tage kampen på tribunen, har man tabt på forhånd, uanset hvor god en sag man måtte mene at have. Kom eventuelt til os i stedet, hvis I mener at have en sag, og så kan vi tage sagen videre til rette instans, såfremt vi skønner at det er en reel sag. Den eneste vej frem, såfremt man ønsker at løse problemerne, er dialog og samarbejde, ikke ballade.

Brøndby Support arbejder henover weekenden på at formulere en formel klage over AROS’ ageren i Horsens, herunder vil vi komme med en redegørelse for hændelsesforløbet set fra vores side af hegnet. Vi forventer at kunne melde ud med mere om dette i starten af næste uge.

 

Ros til Brøndby IF

Vi vil gerne rose Brøndby IF for ikke at gribe til register-våbnet, men i stedet give dialogen en sidste chance. Vi er klar over at klubben er under stort pres for at indføre et register, og at den ikke har noget valg såfremt der igen er ballade til en af klubbens kampe. Vi håber at denne alvor er gået op for alle, så vi også i fremtiden kan gå til fodbold i god ro og orden uden at skulle lade os registrere.

Vi vil endvidere rose klubben for at arbejde videre med alternativer til et udebaneregister, og vi støtter fuldt og helt op om klubbens ønske om at oprette et register indeholdende ballademagerne. Ligeledes støtter vi fuldt og helt klubbens dialog med politiet om at oprette en portal, indeholdende billeder af efterlyste fodboldballademagere.

Og endelig er vi meget tilfredse med at klubben har valgt at øge indsatsen overfor ballademagerne, blandt andet gennem ovenstående tiltag, men også ved at benytte billedmateriale mere aktivt og ved at samarbejde tættere med fansene på tribunen og i dagligdagen.

 

Hvorfor vi er imod et udebaneregister

Slutteligt vil vi endnu en gang fremføre hvorfor vi ikke er for et udebaneregister, når nu det ser ud til at virke andre steder. Vi er principielt imod at uskyldige skal lade sig registrere for at kunne gå til fodbold, og mere praktisk, så er det måske nok rigtigt at et udebaneregister i nogen grad forhindrer ballade på tribunen. Men et udebaneregisters effekt er begrænset til én klubs kampe – endda kun på udebane – og til kun ét afsnit. Et udebaneregister forhindrer ikke ballademagerne i at møde op til hjemmekampe, i at søge andre afsnit på tribunerne til udekampe eller i at søge helt andre kampe end dem, der involverer den klub de måtte være registreret hos.

Brøndby IFs udmelding på brondby.com
Brøndby Support og Brøndby IF i dialog
Brøndby Supports holdninger

Skrevet af

Spred ordet