En sort søndag i Horsens

Vi har valgt at dele søndagens hændelser i Horsens op i to forholdsvist separate episoder. Der er urolighederne øverst på tribunen og det efterfølgende hærværk mod stadion, og der er urolighederne nederst på tribunen. Vi har valgt denne opdeling ud fra en vurdering af at det er to forskellige hændelsesforløb der ligger til grund for balladen. Efterfølgende giver vi vores bud på hvorfor det gik som det gjorde og hvad vi i fællesskab kan gøre for at forhindre en gentagelse.

Øverst på tribunen

Øverst på tribunen søger en mindre flok tilskuere meget aktivt en konfrontation med sikkerhedsvagterne. Da det ikke lykkes sættes der til sidst ild til en bunke brandbart materiale. Efterfølgende overdænges vagterne gentagne gange med kasteskyts, herunder brændende romerlys, da de forsøger at slukke ilden. Flere romerlys fortsætter forbi vagterne og ind i det tilstødende afsnit med almindelige lokale tilskuere.

En sådan opførsel har ingen plads i Brøndby IF eller fankulturen omkring klubben og er alene med til at skabe splittelse og stille hindringer i vejen for såvel Brøndby IF som for fankulturen. Uden en sådan opførsel ville såvel klub som fankultur stå meget stærkere.

Nederst på tribunen

Sidst i kampen opstår en anden episode, hvor sikkerhedsvagterne vælger at gå meget voldsomt ind overfor en gruppe normalt fredelige fans der ender med at fægte og slå ud efter kontrollører med flagstænger. Episoden eskalerer første gang da en fra gruppen forsøger at skaffe en skumslukker til at slukke et bål på tribunen. Han bliver i to omgange afvist af vagterne og hopper til sidst over hegnet for selv at tage en skumslukker. Han bliver overmandet af 4 vagter og behandlet ualmindeligt hårdhændet inden han bliver slæbt væk. Episoden eskalerer herefter yderligere da vagter og fans kommer i slagsmål henover rækværket på tribunen.

Denne opførsel er selvfølgelig heller ikke i orden, og vi tager også afstand fra denne. Men modsat den første episode, er de involverede her ikke kommet med ondt fortsæt og de er normalt kendt for et enormt og positivt engagement i forhold til Brøndby IF og fankulturen omkring klubben.

Sikkerhedsvagternes rolle

Vi er bekendt med at sikkerhedsvagterne ikke i alle tilfælde har optrådt lige hensigtsmæssigt. Dette skal imidlertid ikke overskygge det faktum, at det vi var vidner til i vores afsnit på ingen måde er acceptabelt og derfor vil disse tilfælde i stedet blive sendt direkte til AC Horsens og ligeledes til Vejle Boldklub og AGF, der også benytter sig af vagter fra Aros Vagt.

Vi nøjes derfor med en overordnet betragtning her. Vi finder det dybt kritisabelt at episoden øverst på tribunen får lov til at løbe løbsk som det er tilfældet. At sikkerhedsvagter og politi ikke formår at bringe situationen til ophør er ikke godt nok. Det var tydeligt at vagterne tidligt mistede kontrollen med situationen, og de skulle derfor have bragt politiet i spil tidligere. Nu kom politiet aldrig i spil i forhold til situationen øverst på tribunen og ballademagerne kunne efterfølgende forlade stadion i noget nær triumf.

Myndighedernes rolle

Vi ønsker i lighed med Brøndby IF at myndighederne sætter hårdere ind overfor ballademagerne. Vi gør derfor Hermann Haraldssons ord til vores og henviser i øvrigt til brondby.com for den fulde ordlyd af Hermanns udtalelser.

“- Vi må desværre ikke have en liste med karantæneramte personer og dele en sådan med andre klubber eller vagter. Derfor sender vi altid spottere med til kampene, der kender uromagrene, og spotterne gør det godt under forholdene. Desværre ser vi bare at folk, vi tager med nødblus, udøver hærværk eller endda vold straffes med mindre bøder, hvis de overhovedet straffes, og det appellerer vi igen til bliver taget op. Det kan ikke være rigtigt, at det er stort set gratis at opføre sig som det vi så søndag, udtaler Haraldsson.”

Vores rolle

Vi stiller os hjertens gerne til rådighed for myndighederne og for klubberne, når det gælder om at sikre alle den bedst mulige oplevelse på de danske fodboldstadions. Vi er altid åbne for en dialog, og vi stille gerne op til debat og deltager i fælles initiativer til at fremme en positiv udvikling på tribunen.

Ligeledes fortsætter vi selvfølgelig vores arbejde for at fremme den positive fankultur omkring Brøndby IF, den del der heldigvis rummer langt størstedelen af Brøndby IFs fans.

For yderligere kommentarer, se denne side.

Skrevet af

Spred ordet