Imod vold, hærværk og kollektive straffe! 

Der har i den seneste tid været flere episoder, hvor en mindre del i vores store Brøndby-fællesskab er gået langt over stregen, og vi har flere gange været ude at tage afstand fra voldelige hændelser og hærværk – bl.a. med følgende: 

“Brøndby Support tager klart afstand fra vold og hærværk. Det bør og skal IKKE være en del af det at følge sit hold. Vi bakker generelt op om tiltag rettet mod at holde personer, der har brudt loven og stadionreglementet ude af stadion.” 

Inden for de seneste 12 måneder har Brøndby IF modtaget 20 disciplinærsager og domme på baggrund af fansager, og klubben har i indeværende sæson allerede modtaget bøder på samme niveau som hele sidste sæson. Til sammenligning har de nærmeste klubber på den sorte liste pt. “blot” følgende antal sager: FCK: 15, Aab: 14, FCM: 9.

Der er ikke plads til bortforklaringer nogen steder fra. Det er tid til at få-tallet hanker op i selv og ser indad. Det har ikke længere blot økonomiske konsekvenser for klubben og individuelle konsekvenser for dem, der går over stregen. Nu rammer det også hele fællesskabet, som med gårsdagens dom, nu må se kampene foran skærmen fremfor at støtte drengene fra lægterne. 

Foto: Robert Hendel

Kollektive straffe rammer skævt
Uagtet, at vi forstår behovet for at straffe episoder, der går langt over stregen, så rammer gårdagens dom fra disciplinærinstansen desværre helt skævt, hvis formålet var at straffe de individer, der har overtrådt stadionreglement og lovgivning. Disse personer kan nemlig allerede se frem til en karantæne fra Brøndbys kampe.  

I redegørelsen fra Brøndby IF står der, at man har identificeret 30 personer, som vil modtage karantæne, oveni de omkring 100 personer, som allerede står på klubbens karantæneliste. Dermed er disse personer allerede forhindret i at komme til kampene – inkl. de kampe, som det store flertal nu udelukkes fra. Tilbage står så, at man alene straffer det store fredelige flertal som godt kan finde ud af at støtte klubben uden vold og hærværk. 

Vi forstår at grænsen er nået, og man er nødt til at gå endnu et trin op ad trappestigen, men med denne dom rammer man de forkerte – man rammer de mange frem for de få. 

Eksperter peger på at kollektive straffe ikke har den effekt man håber, eller er konfliktnedtrappende. Det udtaler Geoff Pearson blandt andet til TV2 Lorry [Engelsk ekspert efter hooligan-ballade: I straffer forkert | TV 2 Lorry] i september måned. Han peger i stedet på en målrettet indsats imod de individer, der overskrider reglerne. Det samme som der er lagt op til i ekspertgruppens katalog, og som de tiltag Brøndby IF blev pålagt i sidste uge ville gøre. 

 

Ved venstre hånd, hvad højre hånd gør?
Brøndby IF blev i torsdags af Divisionsforeningen pålagt krav om navn på billet og tjek af billede ID, for at sikre at personer med karantæne ikke kommer ind på udebane-afsnittet til vores udebane-kampe. Klubben gik her skridtet videre end det pålagte og investerede i et mobilt ansigts-genkendelses-system, så man kunne udvide det system, man med succes gør brug af på hjemmebane. 

Blot lidt over en weekend skulle der dog gå før Brøndby IF fik nye restriktioner pålagt til udebane-kampe i efteråret, da Fodboldens Disciplinær-instans i går gav Brøndby IF en bøde på 400.000 kr. samt fratog klubben retten til et udebane-afsnit til de resterende 4 udebane-kampe i efteråret. Disse nye restriktioner overflødiggør fuldstændig de tiltag som klubben blev pålagt i torsdags, så det er svært ikke at tænke, om den ene instans ikke ved, hvad der sker hos den anden instans!

 

Generel enighed, men Disciplinær-instansen skiller sig helt ud!
Der er generelt stor enighed hos fodboldens aktører om, at det er et fåtal, der begår overtrædelserne. Et tema der gik igen i den ekspertgruppe nedsat af Justitsministeriet, hvor der ligeledes var stor enighed om, at man ikke tror på eller ønsker kollektive straffe – en ekspertgruppe, der færdiggjorde sit arbejde så sent som i fredags med netop samme budskab i kataloget over tiltag. 

Desværre ser vi endnu engang, at det store fredelige flertal straffes i form af en kollektiv straf – og denne gang i en størrelse der er helt uhørt i forhold til tidligere. 

Det ærgrer os med denne slingrekurs, samt at man ikke lader tiltagene komme til sin ret, så man kan afklare, om de vil have den ønskede effekt, førend der skrides til så drastiske sanktioner. 

Søndag meldte Justitsministeriet ud, at der var klar politisk opbakning i Folketinget om en styrket indsats mod hooligans. De skrev bl.a. således: 

“Den seneste tids episoder med vold og uro i forbindelse med fodboldkampe har gjort det klart, at der er behov for at sætte målrettet og koordineret ind mod den ene procent, der ødelægger det for de 99 procent. Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er enige om at gennemføre de forslag, der har været enighed om i en ekspertgruppe med fodboldens aktører. Det indebærer bl.a., at utryghedsskabende personer skal kunne bortvises fra stadion, og at det skal være lettere at give karantæne til uromagere.” 

Vi sidder tilbage med en følelse af, at Disciplinær-instansens sanktionsmuligheder på ingen måde er i trit med det øvrige arbejde der foregår. Vi vil derfor opfordre til, at man kigger på at forny instansen, således at det stemmer overens med budskaberne fra bl.a. ekspertgruppen og politikerne.

 

Løsninger der virker fremfor symbolpolitik
Vi ønsker ikke symbolpolitik og kollektive straffe. Vi ønsker løsninger, der reelt kan gøre en forskel samtidigt med, at det store fredelige flertal kan bakke op om og følge sin klub land og rige rundt og give det positive bidrag til kampene, som Brøndbyfans også er kendt for.

Selvom mediebilledet og debatten på SoMe nogle gange tegnes op til, at det er en stor del af Brøndbys fans, der laver ballade, så er virkeligheden altså en helt anden. Vi er bestemt ikke blinde. Selvom det ikke kan læses i statistikken fra Politiet, hvor der i de seneste 8 år i gennemsnit blot er blevet anholdt eller frihedsberøvet 0,3 personer pr. Superligakamp, så ER der flere og værre episoder i denne tid – og det er ubegribeligt, at der ikke blandt de få personer, der er skyld i disse, er en større selvrangsagelse for, hvor meget deres opførsel skader det store fællesskab. Det ER dog en mindre skare, der står for dette og mange af disse personer har allerede karantæne, eller står til at få en karantæne. Så en bedre mulighed for, at klubben kan håndhæve disse karantæner, er en af de mange løsninger, der skal til. En styrket forebyggende indsats overfor unge fans er samt indragelse af eksperter og en fælles indsats mod vold og hærværk er bl.a. også løsninger der skal til. 

Uanset, vores klare modstand mod kollektive straffe, der rammer de mange fredelige fans i stedet for de få, der går langt over stregen, så skal der ikke herske nogen som helst tvivl om, at nogle af de episoder, som vi har set i den seneste tid, ikke på nogen måde skal være en del af det at støtte sin klub, og dem, der var involveret i disse episoder, bør holdes ude af stadion.

 

Bliv helt væk fra de sidste udebane-kampe i år!
Situationen er nu, at vi ikke må have et udebane-afsnit til de resterende 4 udebane-kampe i efteråret, og der må heller ikke være Brøndbyfans på andre tribuner til disse kampe.

Vi opfordrer på det kraftigste ALLE Brøndbyfans til at blive helt væk fra disse kampe. Der skal ikke pustes til ilden, med fare for at der kommer yderligere og strengere straffe.

 

Ønsker du at støtte Brøndby Supports arbejde, så meld dig ind

  

Læs i øvrigt: 

Fælles om fodbold: Aftale om en styrket indsats mod hooligans | Justitsministeriet 

Fælles løsning for at få straffet de få – Brøndby Support (brondbysupport.dk) 

Reaktioner på udmeldinger fra Divisions-foreningen og Brøndby IF – Brøndby Support (brondbysupport.dk) 

Status efter Viborg (brondby.com)

Info om kommende Derby og udebanekampe på baggrund af Divisionsforeningens udmelding (brondby.com) 

Se mere om det lidt mere skjulte arbejde Brøndby Support laver

HUSK at vi har skiftet medlems-system – alle medlemmer skal aktivt gøre noget!

Skrevet af

Spred ordet