Generalforsamlingen bliver afholdt på denne dato

Grundet Corona-virus-situationen og myndighedernes vejlledninger heraf, har vi som informeret tidligere været nødsaget til at rykke og udskyde den ordinære generalforsamling.

Vi har nu fundet en ny dato, hvor vi, med de forrige års deltagerantal i mente, forventer, at vi kan få afholdt generalforsamlingen. .

.
Brøndby Support afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 24. juni kl. 18.00.

Generalforsamlingen afholdes i Hytten (Brøndby Stadion 42, 2605 Brøndby)

TILMELDING PÅKRÆVET
Grundet myndighedernes forsamlingsforbud kræves det desværre, at du tilmelder dig senest mandag d. 22/6 for at kunne være sikker på at deltage.

Dette skal ske ved at sende en mail med dit navn og medlemsnummer til kontoret@bif-support.dk  .

Hvis der er mere en 50 tilmeldte mandag d. 22/6, så udskydes generalforsamlingen til en ny dato.

Der vil ikke være spisning, som vi ellers havde håbet på at kunne tilbyde, men der vil selvfølgelig være drikkevarer.

 

Der er følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
  7. Valg
  8. a) Valg til bestyrelsen (jvnf. §11)
  9. b) Valg af revisor
  10. Eventuelt

Alle medlemmer af Brøndby Support har adgang til generalforsamlingen ved fremvisning af gyldigt medlemskort eller kvittering for køb af medlemskab.

Jvf. vedtægterne kræves det dog, at man har været medlem i de seneste 3 kalendermåneder for at have stemmeret.

Du kan se vedtægterne her. 

Følgende er på valg i år:

Næstformand (2-årig periode): Morten Nielsen (genopstiller)

Kasserer (2-årig periode): Henriette Schiewitz (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem (2-årig periode): Frederik Frohn (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem (2-årig periode) Sofie Jamrath (genopstiller)


Bestyrelsesmedlem (1-årig periode): Rune Nyborg Balthervin (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem (1-årig periode): Troels Ørum Andersen (genopstiller)

Hvis du ønsker at bidrage til at udvikle Brøndby Support og stille op til bestyrelsen, så kan du høre mere om bestyrelsesarbejde ved at ringe på 43427575 eller skrive til kontoret@bif-support.dk

Skrevet af

Spred ordet