Ordensreglement for Hytten

Følgende er ikke tilladt ved ophold på Hyttens område:

  • at opføre sig på en måde, som kan virke anstødelig generende for de øvrige tilstedeværende, ej heller virke synligt beruset.
  • at beskadige inventar, udstyr og beplantning, lave graffiti eller på anden måde tilsmudse sæder, vægge eller inventar m.v.
  • at hindre Hyttens frivillige medarbejdere i at udføre deres arbejde
  • at indtage, medbringe eller sælge narkotiske stoffer
  • at indtage alkohol for personer under 18 år (legitimation skal forevises på forlangende)
  • at medbringe egne drikkevarer

Overholdes disse regler ikke kan det medføre bortvisning, og eventuelt karantæne fra alle Brøndby Supports aktiviteter for kortere eller længere tid.

Enhver henstilling fra Hyttens frivillige medarbejdere skal straks efterkommes.

Hyttens frivillige medarbejdere har desuden bemyndigelse til at lukke Hytten, hvis henstillinger ikke efterkommes, eller situationen i øvrigt fordrer dette.

Brugere af Hytten er naturligvis underlagt gældende lovgivning, og enhver overtrædelse af denne kan medføre politi-anmeldelse.

Brøndby Support håber, at vores medlemmer, og brugere af Hytten, vil have forståelse for disse regler, som har til formål at skabe en god oplevelse for de mange Brøndbyfans, som bruger Hytten, og som i sidste ende skal være med til at øge støtten til Brøndby I.F.