Tilbageholdelse i Herning strider mod aftaler & lovforslag!

Når vi på søndag skal til Herning for at bakke vores drenge op i en vigtig kamp om guldet, så kan ALLE Brøndbyfans potentielt blive frihedsberøvet i op til en time efter kampen.

Se torsdagens offentliggørelse af dette fra Midt & Vestjyllands Politi.

Her skrives der bl.a. følgende:
“Det skal være trygt at gå til fodbold, og når vi har valgt at bede værtsklubben holde tilskuerne fra udebaneafsnittet tilbage, når de øvrige tilskuere forlader stadion, så er det netop for at sikre tryghed og forebygge uroligheder mellem de to klubbers fangrupper“, forklarer politiinspektør Martin Løye, der er linjechef for beredskabet i Midt- og Vestjyllands Politi.

Vi finder denne beslutning ubegrundet og fuldstændig unødvendig, og den strider imod de aftaler, der er lavet i Ekspert-udvalget samt imod Justitsministeriets lovforslag.

Vi er i Brøndby Support selvfølgelig helt enige i, at det SKAL være trygt og sikkert, at gå til fodbold, og selvom vi er helt med på, at der kan opstå ballade i forbindelse med nogle få fodboldkampe – både i bl.a. Brøndby, København og Herning, så ER det heldigvis både trygt og sikkert at gå til fodbold i Danmark!

Rigspolitiet siger præcis det samme i deres udmelding med overskriften: Fortsat meget lidt ballade på danske fodboldstadions  og deres seneste statistik fra 2023 viser, at der i gennemsnit har været under 0,5 % anholdte/frihedsberøvede pr. kamp i Superligaen hvert eneste år fra 2015 til 2023.

Brøndby Support tager naturligvis skarpt afstand fra ballade – det er IKKE lig med det Brøndby, som vi og 99% af alle Brøndbyfans kender og repræsenterer – og det skader alle os, der vil det bedste for Brøndby IF!

En kamp i Herning mellem FC Midtjylland og Brøndby IF bør dog ikke på nogen måde være en kategori 3 kamp (høj-risiko kamp) – en kategorisering, der er hele forudsætningen for, at Politiet overhovedet har muligheden for at melde et påbud om tilbageholdelse af fans efter en fodboldkamp.

Med et påbud om tilbageholdelse, der ikke flugter med virkelighedens billede af søndagens kamp og i vores øjne er ubegrundet og fuldstændig unødvendig, rammer man samtlige Brøndbyfans og ikke kun de få, der potentielt kunne finde på at lave ballade.

Ekspertudvalget

I august 2022 blev der, af daværende Justitsminister, Mathias Tesfaye, nedsat et Ekspert-udvalg, hvor alle parter omkring afvikling af fodboldkampe, herunder Brøndby Support, var inviteret ind for at finde veje til at komme ballade til fodboldkampe til livs. Hele vejen igennem processen i Ekspert-udvalget og det efterfølgende Dialog-forum har der her været stor enighed om, at fokus skulle være på at ramme de få, der laver balladen og ikke ramme de mange, der godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt.

Stor undren over Midt & Vestjyllands Politis argumenter

Argumenterne som Midt & Vestjyllands Politi bruger for at forsvare deres beslutning er enten en let omgang med sandheden om spændingsforholdet mellem fans fra FCM og Brøndby IF, eller et forsøg på at få muligheden for at frihedsberøve Brøndbyfans i Herning, uden at sige direkte hvorfor de reelt ønsker dette, da de bruger følgende argumenter:

Da vi læste dette, var det svært ikke at tænke, at det var dygtigt spin fra kommunikationsafdelingen – særligt når vi kender den reelle grund, som bl.a. Tipsbladet henviser til i deres artikel.

Tipsbladet har oplysninger om, at Politiets ønske om tilbageholdelse af Brøndbyfans skyldes, at FCK møder Silkeborg 2 timer før vores kamp mod FCM fløjtes i gang, og dette ER jo den også reelle grund. Det kan dog undre os, at dette ikke er nævnt et eneste sted i deres påbud!?

Lang tid til at klage eller til at varsle

Denne rundes Superliga-kampe har været planlagt siden marts måned. Selvom vi – som Politiet – er meget uforstående overfor, at Divisionsforeningen har valgt at placere kampe for både Brøndby IF og FCK i samme politikreds på den samme dag, så har der altså været lang tid for Politiet til at klage til Divisionsforeningen over dette – samt lang tid til at varsle tilbageholdelse af Brøndbyfans i så god tid, at man lever op til de aftaler samt lovforslaget, der ligger til grund for loven om tilbageholdelse.

Trods ovenstående, så blev vi i Brøndby Support først i slutningen af sidste uge informeret om, at Midt & Vestjyllands Politi havde planer om at gøre kampen i Herning til en kat. 3 kamp – med mulighed for tilbageholdelse. Mandag deltog vi i et hasteindkaldt møde med bl.a. repræsentanter for Midt og Vestjyllands Politi, Københavns Vestegns Politi, FCMs fanklub samt de 2 klubbers sikkerhedschefer.

Det var udelukkende Midt & Vestjyllands Politi der her vurderede, at kampen har et Kategori 3 spændingsniveau.

Vi fremlagde på mødet hvorfor vi mente, at denne beslutning både var forkert og unødvendig og henviste selvfølgelig til pokalkampen i Århus i december, hvor Østjyllands Politi havde varslet påbud om tilbageholdelse, men på dagen valgte ikke at gøre brug af det.

Derudover prøvede vi på mødet at give politiet baggrundsinfo, så deres beslutning blev taget på baggrund af mere korrekte oplysninger: Fx at hændelsen, hvor fans fra FCK og Brøndby stødte sammen på Fyn, efter vi havde været i Viborg i oktober 2022, skete grundet nogle helt ekstraordinære omstændigheder:

På mødet blev behovet for kat. 3 kamp og tilbageholdelse anfægtet fra alle sider – på nær fra Midt & Vestjyllands Politi, og det skinnede tydeligt igennem, at baggrunden for ønsket om at tilbageholde Brøndbyfans skyldes, at Midt & Vestjyllands Politi ikke har ressourcer til at håndtere to kampe med store gæstende fanbaser på samme dag i samme politikreds, samt at man med mangelfyldte oplysninger frygtede sammenstød mellem FCK-fans og Brøndbyfans.

Kampene afvikles dog med 2 timers mellemrum og bør give rig mulighed for at FCKs fanbusser er så langt fremme på ruten, at sammenstød vil kunne undgås. Vil en time mere virkelig ændre på den mulighed!? Vi informerede på mødet også om, at vi vurderede, at muligheden for sammenstød var langt større på vej over end på vej hjem (da alle busser ikke ankommer samtidigt til stadion, men alle busser kører samtidigt hjem).

 

Brøndby Support og FCKFC i tæt kontakt

Til alle kampe, hvor både Brøndby og FCK spiller Vest for Storebælt, er vi i Brøndby Support i tæt kontakt med FCKFC for at sikre, at vi i planlægningen af vores afgangstider og pausesteder ikke er medvirkende til, at vi lander det samme sted på samme tid.

Således var vi i dialog med FCKFC ved vores kamp mod AGF d. 14. april, ligesom vi naturligvis har været i dialog med FCKFC op til denne weekends kamp, og på den baggrund justeret på vores afgangstid og planlagte pauser således, at vi sikrer os imod at være på samme rasteplads på samme tid på turen til det midtjyske.

Når vi kører fra Herning, er FCKs fanbusser formodentligt nået her til (omkring Odense):
Brøndbys fanbusser rammer formodentligt det samme sted på Fyn på dette tidspunkt:
Når vi rammer Fyn, er FCKs fanbusser formodentligt her

Overholder Politiet lovgrundlaget?

En ting har Østjyllands politi og Midt og Vestjyllands politi i den grad til fælles. Begge gange kommer påbuddet om tilbageholdelse i allersidste øjeblik, lang tid efter billetter er købt og transport arrangeret. Det betyder for de tilrejsende Brøndbyfans, som havde planlagt at rejse med tog til og fra Herning muligvis ikke kan nå deres planlagte togforbindelse og muligvis skal købe en ny togbillet.

Et hurtigt tjek på rejseplanen viser at der går 1 tog i timen, og man kan formode at de fleste Brøndbyfans har købt til den først mulige afgang efter kampen. En afgang kl. 20:59, som der ikke skal meget tilbageholdelse til for at de rejsende Brøndbyfans ikke kan nå. Næste afgang er 21:59.

Ifølge lovforslaget skal påbuddet senest meddeles i forbindelse med at billetsalget sættes i gang, og kun ved konkrete efterretninger om uroligheder kan politiet give påbud om tilbageholdelse efter billetsalget er sat i gang.

Vi savner en uddybning og forklaring af hvilke konkrete efterretninger det måtte være, der er så ekstra ordinære, at de berettiger et af de mest vidtrækkende værktøj i Politiets værktøjskasse: At tilbageholde over 1.000 mennesker i op til 1 time.

Ligesom til kampen i Århus i december 2023, hvor Østjyllands Politi gav et påbud om tilbageholdelse, vil vi evaluere på vores muligheder for at klage over dette påbud samt muligheden for at få dette prøvet ved domstolene. Vi mener, det er vigtigt, at dette værktøj alene tages i brug efter de intentioner, som var lagt til grund, og ikke tages i brug af Politiet på et forkert grundlag.

Vi opfordrer på det kraftigste Midt & Vestjyllands Politi til at undlade at tage dette påbud i brug!

Uagtet uenigheden med dette, så opfordrer vi alle de medrejsende Brøndbyfans til at vise os som fans fra den bedste side: Fuld opbakning til Brøndby IF fra start til slut!
 

Henvisninger til uddrag fra lovforslaget:

Taget fra lovforslaget – https://www.retsinformation.dk/eli/ft/202222L00086

“Den danske fodboldkultur er en vigtig del af foreningsfællesskabet og sammenholdet i vores samfund. Der skal være plads til højlydt engagement og en levende fankultur.

Episoder med uro og vold både på og uden for stadion har dog gjort det klart, at der er behov for at sætte målrettet og koordineret ind mod de få hooligans, der ødelægger fodboldoplevelsen for de mange. Det skal være trygt for alle, ung som gammel, at tage del i fodboldfællesskabet.”

“Endelig foreslås det, at politiet forud for afviklingen af en bestemt idrætsbegivenhed skal kunne give påbud om, at tilskuere på bestemte tilskuersektioner skal tilbageholdes på det sted, hvor idrætsbegivenheden afholdes, efter idrætsbegivenhedens afvikling. Det foreslås, at der alene kan gives påbud ved højrisikokampe.”

“Det forudsættes, at afgørelsen om påbud som udgangspunkt vil skulle træffes senest i forbindelse med, at billetsalget til den pågældende idrætsbegivenhed starter. Et påbud vil dog kunne meddeles på et senere tidspunkt, såfremt politiet først efter igangsættelse af billetsalget er kommet i besiddelse af konkrete efterretninger om uroligheder. Henset til arrangørens mulighed for at overholde påbuddet, forudsættes det, at påbuddet ikke vil blive meddelt samme dag, som kampen afholdes.”

Skrevet af

Spred ordet