Referat fra den ordinære generalforsamling i 2020

Spred ordet

Den 24. juni 2020 blev der afholdt generalforsamling i Brøndby Support. Generalforsamlingen skulle oprindeligt være fundet sted den 18. marts 2020, men blev udskudt på ubestemt tid, da landet lukkede ned en uge forinden.

26 medlemmer var mødt op den sidste onsdag i juni for at deltage i generalforsamlingen, der foregik uden for Hytten, og første punkt på dagsordenen var valget af en dirigent.

Niels-Henrik Hansen fik af forsamlingen lov til at slagets gang, og hans første opgave var at konstatere, hvorvidt generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Indkaldelsen blev lagt på hjemmesiden den 3. juni 2020, 21 dage før generalforsamlingen. Dermed var vedtægterne overholdt. Generalforsamlingen skulle dog tage stilling til, om den kunne godkende, at generalforsamlingen fandt sted i andet kvartal i stedet for første kvartal, som det hedder sig i vedtægterne. Ingen stemte imod, og det blev herefter godkendt.

Andet punkt på dagsordenen var valg af referent og stemmetællere. Bestyrelsen indstillede Sofie Jamrath, der blev valgt uden modkandidater. Generalforsamlingen valgte at vente med at udpege stemmetællere, til det fremgik, om der skulle stemmes om noget.

Foreningens formand, Sarah Agerklint, fik herefter ordet, så hun kunne berette om året, der gik. Hun kunne fortælle, at Brøndby Support er officiel fanklub for Brøndby IF, og Brøndby Supports fornemmeste opgave er at yde stemningsmæssig støtte til Brøndby IF.

– Endvidere er vi en forening, der fremmer vores medlemmers interesser både i medierne, samfundet og klubben. Det sidste opretholder vi ved at have en god dialog og et godt samarbejde med ledelsen i Brøndby IF. En dialog, der bygger på respekt for hinandens holdninger og meninger, uden at vi altid skal opnå enighed, fortalte hun til de fremmødte.

2019 var forandringernes år

I begyndelsen af forårssæsonen åbnede foreningens nye klubhus efter flere års arbejde, forberedelse og frustrationer.

– Det var en dag vi alle havde set frem til med glæde, og der blev knoklet i døgndrift frem mod åbningen, så alt stod klar, fortalte Sarah Agerklint

Det første år i den nye Hytte har bestemt også været et år, hvor foreningen har skullet lære sin nye bygning at kende.

– Her lærte vi blandt andet, at en splinterny, velisoleret bygning bliver meget varm om sommeren. Det syntes vores fadølsanlæg ikke så godt om, så da temperaturen begyndte at stige til over 25 grader udenfor, begyndte vi at have udfordringer med at holde øllet koldt indenfor. Det resulterede i at vi akut købte to transportable Aircondition-anlæg, lød det fra formanden.

I 2019 fandt foreningen ud af, at medlemmerne og gæsterne i Hytten er utroligt tørstige, hvilket betød, at de nye fustager løb hurtigere tør end de gamle – hanen med Classic blev flittigt benyttet.

Det betød at folkene i Hytten i en periode måtte placere en frivillig udelukkende til at skifte fustager. Vi tog konsekvenserne af det, og fik etableret to øltanke udelukkende til Classic for at tage noget af presset, og det har kunnet mærkes på antallet af fustager, der skulle skiftes i løbet af en åbningsdag.

Bestyrelsen og folkene i Hytten har bemærket, at den nye placering betyder, at flere har opdaget Hytten, og der kommer flere gæster, som ellers aldrig har været i Hytten før.

Endnu en pokalfinale

I 2019 var Brøndby IF atter i pokalfinalen, denne gang blev det desværre ikke til en pokal. Alligevel formåede Brøndby-fans at sætte deres aftryk på dagen. Med udsigt til en dag fyldt med regn handlede Brøndby Support og de øvrige Brøndby-fangrupper hurtigt for at skaffe gule regnslag til de mange Brøndbyfans, som var mødt op på dagen.

 

Brøndbyfans iklædt gule regnslag inden pokalfinalen den 17. maj 2020. Foto: Robert Hendel

 

Udover at tømme foreningens eget lager af regnslag, bidrog Brøndby Support også økonomisk til, at de kunne uddeles gratis.

Som i de øvrige år sendte vi endnu engang busser fra hele landet til pokalfinalen. Hele seks busser sendte vi fra Jylland til Parken denne dag.

– I det hele taget nyder vi stor opbakning til vores busture, efter vi igen er skiftet til Centrumturist på baggrund af en stor efterspørgsel fra vores faste deltagere. Det kniber dog desværre lidt mere med busture fra det jyske til andre kampe end Pokalfinalen, fortalte Sarah Agerklint på generalforsamlingen.

Fansamarbejde

I 2019 var Brøndby Support også med til at stifte Fanafdelingen i Brøndbyernes IF, og fanklubben har et nært samarbejde i det daglige med den nystartede fanafdeling.

Udover at der er løbende dialog formandskabet imellem, har vi også repræsentanter, der sidder begge steder, som dermed er med til at bygge bro, sagde Sarah Agerklint.

Som fansenes ”tillidsrepræsentant” er Brøndby Support involveret i en lang række aktiviteter, som fanklubben måske ikke altid er lige god til at fortælle om i løbet af året.

– Vi deltager aktivt i samarbejdet med de andre fanklubber i Danske Fodbold Fans (DFF), hvor vi får mulighed for at påvirke udviklingen i dansk fodbold på et højere plan, end vi kan alene, lød det fra Brøndby Supports formand.

Brøndby Support deltager også i møder med klubben, politiet, andre fangrupperinger og kommunen, ligesom den daglige administrator har faste møder med SLO-teamet og deltager i sikkerhedsmøder op til kampene.

– Vi går forrest i implementeringen af Good Hosting med vores udebane-SLO team, som høster mange roser og har været med til at ændre opfattelsen af Brøndby Stadion blandt de gæstende holds tilhængere. Og det er også sjovere at være på Brøndby Stadion, når der er nogen nede i hjørnet der giver vokalt igen, fortalte Sarah Agerklint.

Stabil medlemsudvikling med lille fald

I løbet af 2019 er der desværre faldet 61 medlemmer fra. Det kan blandt andet ses i nedlukningen af Brøndby Supporters Trust, som står for over halvdelen af de frafaldne medlemmer.

Vores få Europature er med overvejende sandsynlighed forklaringen på de øvrige, vurderede Sarah Agerklint.

På den positive side oplever foreningen, at der skaffes mange nye medlemmer i Hytten og på busturene.

– Vi er sikre på at vi kan vende udviklingen tilbage i en positiv retning i takt med det gode arbejde, der bliver lagt, og de muligheder der er. Derudover har medlemshvervsningsudvalget flere ideer, som vi glæder os til at kunne gennemføre, fortalte formanden.

En næsten ny bestyrelse

2019 betød også store forandringer i bestyrelsen. For selvom der på papiret kun var to der blev skiftet ud, så bød året på store interne omstruktureringer.

Bestyrelsen sagde farvel til formanden gennem fire år, og et andet bestyrelsemedlem sagde stop efter lidt mere end 10 år i bestyrelsen.

Brøndby Support fik derfor nyt formandskab i form af Sarah Agerklint, der indtog formandsposten og efterlod hvervet som næstformand til Morten Nielsen, der forinden havde siddet i bestyrelsen i et par år – og været frivillig i foreningen i mange år. De to ledige pladser i bestyrelsen blev indtaget af Sofie Jamrath og Rune Balthervin.

– Derfor skulle bestyrelsen finde sin plads og samarbejde, men der har været mange gode debatter og ideer til at udvikle foreningen, og dem glæder vi os til at gennemføre i den kommende periode, sluttede Sarah Agerklint sin beretning om Brøndby Supports aktiviteter i 2019.

Et medlem spurgte til, hvordan formanden ville udvikle foreningen og medlemsantallet.

– Der bliver arbejdet på det, vi har flere ting på blokken, som corona satte en stopper for, lød svaret.

Herefter blev der spurgt, om Brøndby Support forventer, at der bliver Europa Cup til sommer, og foreningen kan skaffe medlemmer den vej. Det blev der svaret nej til.

Et andet medlem spurgte om konkurrencen mellem fanzonen og Hytten.

– Vi kan mærke fanzonen til for eksempel Derby, hvor fanzonen tiltrækker folk før kampe. Vi er opmærksomme på at prøve at udvikle og tiltrække folk. Vi ser ikke fanzonen som en direkte konkurrent og heller ikke modsat, lød svaret fra Sarah Agerklint, inden bestyrelsens beretning blev godkendt.

Positivt regnskab

Næste punkt var forelæggelse af regnskabet. Det viser et plus på 335.000 kroner. Det skyldes blandt andet afskrivninger på 46.000 kroner, som er delt ud over de næste fem år.

Det gav 213.000 kroner, som foreningen ikke forventede i regnskabet.

210.000 kroner stammer fra periodiceringer af kontingenter.

Busture viser et plus på 69.000 kroner, Hytten lavede et overskud på 277.000 kroner, mens merchandise gav 53.000 kroner i overskud.

Der er dog underskud på 28.000 kroner i grillen. Det er der flere forklaringer på. Fanzonen er muligvis en konkurrent, og klippekortene giver ikke et retvisende billede af omsætningen i grillen. Det sidste er noget, som foreningen arbejder på at løse i samarbejde med udviklerne af kassesystemet.

Udgifterne til husleje er steget med to procent, og det gør de hvert år, ligesom der er bestilt nye medlemskort i 2019.

Dermed blev 2019 et godt år økonomisk for foreningen.

Et medlem spurgte til de højere indtægter på kontingenter, når medlemstilgangen var negativ.

– Medlemsfremgangen fra andet halvår af 2018 påvirker resultatet i 2019 positivt. Året før påvirkede det resultatet negativt, lød svaret.

Der blev også spurgt til, hvor meget pokalfinalen har påvirket økonomien på busturene.

Det har den, og fyldte busser giver overskud, var svaret.

Der blev herefter spurgt, hvordan det ville se ud, hvis man trak pokalfinalen fra. Medlemmets indtryk var, at folk fravælger foreningens ture.

Foreningens daglige administrator Peter Nielsen forklarede at indtrykket, er at der ofte er fyldte busser. Folk, der ikke er faste deltagere, betaler mere, fordi de ikke har treturskort.

Hvorfor er omsætningen faldet når der er større tilslutning, ville et andet medlem vide.

– I 2018 sendte vi busser fra Jylland til alle kampe i sluspillet, og det påvirkede resultatet i 2018 meget positivt. Det var et exceptionelt godt år i forhold til 2019, der var et normalt år, lød svaret, og regnskabet blev herefter godkendt.

Forventer stort minus i 2020

I budgettet for det kommende år forventer foreningen et stort minus på omkring 183.000 kroner. Det skyldes blandt andet coronakrisen, der har betydet, at foreningen har nedjusteret alle aktiviteter.

Samtidig forsøger foreningen at relancere det gamle medlemsblad Mighty Colors i en ny, digital udgave. Det er der afsat 75.000 kroner til.

Foreningen har søgt lønkompensation, da den daglige administrator har været hjemsendt i tre måneder. Der er derfor ikke bogført i denne periode.

Hvor mange indtægter, foreningen er gået glip af på grund af manglende kampdage, er bestyrelsen ved at undersøge. Får foreningen fuld kompensation for de manglende indtægter, kommer næste års resultat til at se markant anderledes ud.

Et medlem spurgte, om der kan forventes fuld kompensation, når man ikke har været tvunget til at lukke i hele perioden

– Vi havde ingen kampe, så det ville ikke give mening at holde åbent i Hytten, lød svaret.

Samme medlem ville høre, hvorfor beløbet for Mighty colors var steget fra 60.000 til 75.000?

– Aftaler med fotografer, udvikler og lidt ekstra til uforudsete forudsætninger, lød svaret.

Er det en ekstern udvikler, ville et medlem vide?

– Det er et samarbejde med 3point.dk samt en udvikler, blev der svaret.

Kommer der reklamer i Mighty Colors, ville medlemmet vide.

– Det gør der, var svaret.

Medlemmet ville også vide, hvorfor foreningen vil betale 3point.dk’s fotograf, når foreningen har sin egen?

Begge har fået tilbuddet, lød det.

Udover Mighty Colors har Brøndby Support budgetteret med økonomisk støtte til en ny film om Brøndby IF, og så lancerer foreningen et nyt koncept med 6-turskort og billigere tre-turskort.

Prisen per tur på 6-turskort bliver 225 kroner, mens den bliver 260 kroner per tur ved køb af 3-turskort. Derfor budgetteres med et underskud på busture.

Kontingentet blev fastholdt på 175 kroner, og samtidig blev der lavet en nyt samarbejde med Fanafdelingen i Brøndbyernes IF om et kombi-medlemskab. Det vil koste 225 kroner om året.

Der var ingen yderligere spørgsmål, og budgettet og kontingentet blev derefter godkendt af den fremmødte forsamling.

Nyt ansigt i bestyrelsen

Næstformand Morten Nielsen var på valg, men han havde ingen modkandidater. Han blev derfor genvalgt.

Til posten som kasserer genopstillede Henriette Schiewitz – heller ikke hun havde nogen modkandidater.

Frederik Frohn og Sofie Jamrath stillede begge op til en 2-årig post som menige bestyrelsesmedlemmer. De blev også valgt uden modkandidater.

Dermed var der kun de ét-årige bestyrelsesmedlemmer tilbage.

Både Troels Ørum Andersen og Rune Nyborg Balthervin.

Da ingen på forhånd havde meldt sig som kandidater, spurgte dirigent Niels-Henrik Hansen, om nogen ville stille op imod de to om en plads i bestyrelsen.

Det ville Henrik Andersen gerne, og der blev derfor derfor udpeget to stemmetællere, som efter afstemningen kunne konstatere, at Rune Balthervin fik 26 stemmer, Troels Ørum Andersen fik 11 stemmer, mens Henrik Andersen fik 15 stemmer. Dermed blev Rune Balthervin og Henrik Andersen valgt til de to et-årige bestyrelsesposter, mens Troels Ørum Andersen træder ud af bestyrelsen.

Albjerg Revision blev genvalgt som foreningens revisor. Det skete uden modkandidater.

Mange spørgsmål

Under punktet eventuelt blev der stillet mange spørgsmål.

Blandt andet ville et medlem vide, hvordan Brøndby Support vil få flere unge med på ture og i Hytten?

– Vi synes der er mange unge i Hytten, lød svaret på det første af spørgsmålene.

På det andet spørgsmål lød svaret, at Brøndby Support er underlagt nogle regler, der gør, at de ikke kan tilbyde det samme som andre. Det er derfor et naturligt fravalg.

Det nyvalgte bestyrelsesmedlem Henrik Andersen foreslog at se på initiativer, der kan lave en glidende overgang mellem Brøndby Kids og Brøndby Support.

Et andet medlem ville høre, om man kan gøre noget for, at folk med handicap kan komme med på busturene, og der blev foreslået at lave nogle SU-rabatter til unge. SU-rabat vil bestyrelsen prøve at se på, men det kræver, at der it-systemet kan håndtere det.

Et medlem ville høre, hvornår den nye hjemmeside er klar. Den er klar nu, lød svaret.

Musikken i Hytten blev debatteret lystigt til sidst. Folk ønskede større variation, og et enkelt medlem foreslog at dæmpe lydniveauet, så man kan føre en samtale.

– Vi er koda-registrerede og må derfor spille ”baggrundsmusik” og koncerter. Der skal findes de programmer hvor det rigtige udvalg er der, og mulighederne fungerer med, at vi også skal servere øl, lød svaret.

Det blev pointeret folkene i Hytten, at musikønsker ikke kan lade sig gøre når der er meget travlt.

Et medlem ville også vide, om man har overvejet en nytænkning af udvalget af mad på busture og i Hytten.

– For Hytten er der blevet lavet undersøgelser for, hvad folk ønsker af mad, eksempelvis pizza til kampen 1. marts. For busture er der skiftet fra klubhuset til Brøndby slagteren, lød svaret.

Herefter takkede dirigent Niels-Henrik takker for god ro og orden, og formanden takkede for en god debat og de mange forslag.

– Vi mangler frivillige, især i merchandiseboden på stadion, hvis nogen er interesserede, sluttede hun af med at sige.

Skrevet af

Spred ordet