Derfor skal du bakke op om BST

Spred ordet

Siden BST indgik aftalen med klubben i august, er der blevet flere spørgsmål end svar.

I BST har vi fra starten af prioriteret en ærlig og realistisk kommunikation frem for at give en masse løfter vi måske ikke kunne indfri. Derfor har vi også valgt at fremlægge vores bekymringer og tanker for ledelsen i BIF, før vi har lagt dem frem i medierne. 

Tiden er nu inde til, at BST kan give de svar, vi mener der er blevet efterspurgt og snarest begynde salget af fan-aktier.

Fremtidens løsning med Frank Buch
Først og fremmest vil vi understrege, at BST står fast ved vores udmelding sammen med BIF og Frank Buch om, at vi arbejder videre med en løsning, hvor aktieklasserne ophæves og der foretages en emission i omegnen af 150 millioner.

Det er gjort klart i udmeldingen, at det vil tage tid at nå frem til en sådan løsning, og det kan nok så mange utålmodige sjæle ikke ændre på. BST gør sit yderste for, at vi bevæger os i denne retning og er dagligt i dialog omkring denne udvikling.

BST’s formål har ændret sig
Da BST i august indgik aftalen om en rettet aktieemission, var hovedpræmissen den, at fans og menige B-aktionærer kunne få ejerskab over a-aktier i klubben, og dermed kunne såvel fans/menige aktionærer og Brøndby IF tage det første skridt mod en åbning af den lukkede ejerstruktur.

Denne præmis har grundlæggende ændret sig, efter at BST, Frank Buch og Brøndby IF den 28. september sammen meldte ud, at vi vil arbejde videre med en aktieemission, hvor også aktieklasserne vil blive ophævet.

Vi kan ligeså godt være helt ærlige at sige, at formålet med BSTs aktieemission derfor er en anden, end da vi indgik aftalen med BIF, og derfor er det mest interessante ikke at fokusere på de 10 millioner kroner, men derimod at holde fokus på, at BIF i fællesskab med både fans og investorer bevæger sig i en retning, hvor fællesskabet bliver den bærende kraft.

BST vil i stedet arbejde som en hybrid mellem selv at eje aktier og være en aktionærforening for de tusindvis af småaktionærer der ejer aktier med hjertet. Opgaven er at sikre, at fælleskabet af Brøndby tilhængere får den optimale position for også i fremtiden at sikre ejerskab, indflydelse og nytænkning i BIF.

Vi skaber forandring og sikrer nytænkning
Nogen spørger så ganske fornuftigt om, hvilken betydning BST så fremadrettet kan komme til at spille. Svaret er, at BST aldrig har været vigtigere!

Siden 2010 har Det Nye Brøndby og En Stemme Til Alle stået i spidsen for den forandring, der er sket i Brøndby IF. Det var Det Nye Brøndby der i 2010 satte fokus på den uigennemsigtige ledelse af Fodbold Fonden samt personsammenfaldet med bestyrelsen i Brøndbyernes IF A/S, og var det ikke for dette arbejde, ville de færreste vide, hvorfor tingene var gået så galt, og hvad man skulle gøre ved det.

Det var En Stemme Til Alle, der for første gang samlede den brede fanskare i kravet om et opgør med enevælden i Brøndby IF, og det var En Stemme Til Alle der tidligere i år medvirkede til, at Fodbold Fonden nu også udgøres af Brøndby Support, 100 mandsklubben og forældre BIF.

Nu har Brøndby Supporters Trust rykket klubben et afgørende skridt i mod mere åbenhed og fan-inddragelse. Uden disse skridt, var tanken om udligning af aktieklasserne, faninddragelse og åbenhed ikke blevet til andet end en fantasi.

Da En Stemme Til Alle startede op for et år siden, blev vi jagtet ud af stadion for at kræve demokrati. I dag har vi indflydelse og sidder med ved bordet. Vi vil gerne opfordre de medfans der endnu ikke har kastet sig aktivt ind i kampen for et nyt og bedre Brøndby IF, til at straks at melde sig under fanerne i Brøndby Supporters Trust. Vi ved, at vi rykker BIF i den rigtige retning, og det har vi tænkt os at fortsætte med, og jo flere vi er, og jo tydeligere vi er i vores ønsker og krav, desto større chance for at vi vil lykkes.

Derfor BST
Forhandlingerne og diskussionerne omkring fremtidens model for Brøndby IF, er langt fra færdige. Ligesom alle andre Brøndby fans og aktionærer, er vi i BST også bekymrede over klubbens situation og fortsætter med hver eneste dag at ligge positivt pres på, at der så hurtigt som muligt findes en bæredygtig løsning for den klub, som betyder så meget for så mange.

I den forbindelse er det vigtigt at pointere, at det en gang for skal alle være slut med lappeløsninger, symptombehandlinger og urealistiske forventninger.

Du skal derfor bakke op omkring BST hvis du gerne vil styrke os fans, der har vist at vi går forrest med kravet om fornyelse. Fan-ejerskab og organisering er den stærkeste vej til at sikre, at der fortsat vil blive stillet krav om mere åbenhed, en ansvarlig ledelse og inddragelse af det kæmpe fællesskab, der udgør klubben

Samtidigt handler salget af fan-aktier om at besegle det commitment klubben har rakt frem mod os. Det er nu, vi skal vise at vi kan sætte handling bag de ord.

  • Første skridt er at samle fællesskabet gennem medlemskab af BST 
  • Andet skridt er salget af fan-aktier og opkøb af aktier i BIF 
  • Tredje skridt er indsamling af fuldmagter og organisering af småaktionærerne der udgør flertallet i klubben. 

Skrevet af

Spred ordet