Brøndby IF – hvad nu? Del 1 af 2

Spred ordet

Der er sket utrolig meget i og omkring Brøndby IF de sidste to uger. Det har været to uger med op- og nedture, og to uger hvor fremtiden for Brøndby IF måske er blevet afgjort. 

Jeg må indrømme, at på trods af at man som fan ikke kommer klubben ret meget tættere, end vi har været i BST den sidste måned, kan det være en udfordring at følge med. Derfor kommer der i det nedenstående et indblik i, hvordan vi ser udviklingen.

Feriepengesagen
Afgørelsen i feriepengesagen sidste tirsdag markerede desværre endnu et lavpunkt for Brøndby IF, og viste med al tydelighed, at fortidens fejl stadig plager klubben. Det er uacceptabelt, at en professionel fodboldklub ikke har haft styr på en så essentiel del af sit forretningsområde, som spillerkontrakter. 

Udover rod i det juridiske, har sagen også vist, hvor uovervejet og lemfældigt klubbens penge blev brugt af den tidligere ledelse i Brøndby IF. En kendsgerning der tydeliggør, hvorfor selv KASI’s flere hundrede millioner kommer til kort, når strukturen og ledelsen ikke er holdbar.

Samlet set må feriepengesagen understrege det behov for forandringer, som der fra En Stemme Til Alle og Det Nye Brøndby er blevet peget på de seneste år.

Desværre kommer sagen på det værst tænkelige tidspunkt. For første gang i lange tider stod klub, spillere og fans sammen i kampen for en genrejsning af Brøndby IF – et sammenhold som dommen desværre har sat på en alvorlig prøve. Mange fans, inklusiv mig selv, har været provokeret af de beløb, der er kommet frem i pressen, og har følt kravene mod klubben som urimelige.

Vi er i Brøndby Supporters Trust af åbenlyse grunde ikke part i den igangværende konflikt. Men vi vil i kølvandet på den principielle dom på det kraftigste opfordre alle parter til at besinde sig og finde en konstruktiv og rimelig løsning, der fremadrettet vil skabe de bedste rammer for dansk fodbold som helhed. I Brøndby IF handler det nu om at genetablere sammenholdet, ellers vinder vi ingen fodboldkampe.

Frank Buch kommer
Den helt store nyhed kom naturligvis sidste torsdag. Frank Buch-Andersen kom på banen med ideen om, at han og en række medinvestorer ville garantere en aktieemission på 150 millioner, hvis bare aktieklasserne blev ophævet. En idé som umiddelbart er blevet taget positivt imod hos Brøndby IF, også hos selveste Per Bjerregaard – omend det er min overbevisning, at han ingen indflydelse har på det valg. 

Jeg må ærligt indrømme, at det ikke et forslag der som udgangspunkt fik mig til at juble af glæde. Jeg mener principielt, at det er et skridt i den forkerte retning, at Brøndby IF’s skæbne skal afgøres på børsen. Skræmmescenariet er klubber som Manchester United eller vores bekendte i Parken. Her sidder to jyske købmænd ved bordenden, med det primære formål at tjene deres penge tilbage efter, at Flemming Østergaard narrede dem til at placere deres formue i football club København.

På trods af, at aktieklasserne har skabt et Brøndby IF præget af ugennemsigtighed og indadvendthed, har de medført en tryghed omkring, at aktieselskabet var sat i verden for at tjene fodboldklubben og ikke omvendt.

Når dette er sagt, taler en hel del ting dog for, at Frank Buchs tilbud er lige præcis det, Brøndby IF har brug for. Jeg vil her nævne 3 ting:

• Først og fremmest betyder afgørelsen i feriepengesagen, at der skal ske noget afgørende med Brøndby IF’s økonomi. Og det der skal ske, er i en størrelsesorden der ligger uden for BST’s hænder. En garanteret emission på omkring 150 millioner kroner, vil, hvis pengene vel at mærke bruges korrekt, være et afgørende skridt i genrejsningen af Brøndby IF.

• For det andet er det nødvendigt at huske på, hvad det er Frank Buchs idé indebærer. Forslaget går på, at han med en investorgruppe vil garantere en aktieemission, men at aktierne i første omgang skal tegnes af de ca. 20.000 nuværende b-aktionærer. Langt størstedelen af disse aktionærer er aktionærer med hjertet, og har vist, at de er klar er klar til at spytte i kassen – sidst ved aktieemissionen i 2007. Forhåbentlig vil samme b-aktionærer kunne komme i nærheden af at fuldtegne emissionen, så indflydelsen i Brøndby IF bliver fordelt på flest mulige hænder.

• For det tredje må man overveje, om det er på tide, at Brøndby IF visker tavlen ren og starter et nyt kapitel. Aktieklasserne har i mange år været effektivt til at sikre, at Brøndby IF blev på egne hænder, samtidigt med at man igennem b-aktierne kunne få tilført stor kapital til klubben. Denne situation har dog ændret sig markant over de seneste år, hvor den manglende mulighed for indflydelse har ført til mistilid og manglende tiltro til projektet. Med rette vil meget få i dag bidrage med kapital, hvis ikke det samtidig indebærer at få indflydelse. Hvis en sammenlægning af aktieklasserne bliver en realitet, må man så i stedet kigge fremad, og se på hvordan man kan etablere et nyt ejerværn gennem fanejerskab og fansammenhold.

I BST siger vi derfor velkommen til Frank Buchs ideer, og glæder os til at indgå i et konstruktivt samarbejde om at genrejse Brøndby IF.

BST’s aftale med BIF
Vores aftale med klubben står naturligvis stadig ved magt. Vi har modtaget en enorm opbakning til tanken om delvist fanejerskab over klubben, og det arbejder vi naturligvis videre med. Det er dog vigtigt for os, at være ekstremt klare i spyttet omkring hvad de penge, vi samler ind til, går til, og har derfor sat starten på indsamlingen på standby indtil vi har klarhed om den nye udvikling. Muligvis bliver der behov for en finpudsning af aftalen, men det er noget vi arbejder på i døgndrift for tiden for at finde ud af. 
Indtil da vil BST i de kommende dage arbejde på at styrke foreningen og samle fællesskabet af Brøndbytilhængere i BST.

I del 2 ser jeg på, hvilken rolle dette giver BST?

 

Sune Blom er formand Brøndby Supporters Trust

 

Læs hans andre blogindlæg her:

Nyt kapitel – fortsatte udfordringer 

Ny sæson – vi er vejen ud af krisen 

Skrevet af

Spred ordet