Nye regler for tifo for hele ligaen

I løbet af efteråret har Divisionsforeningen og klubberne udarbejdet et fælles regelsæt for tifomaterialer. Disse regler er gældende fra den nye sæson, dvs. allerede fra weekenden. Vi har først fået præsenteret dette på DFF’s årlige seminar i weekenden, og har derfor ikke haft mulighed for at informere vores medfans før.

I nedenstående tabel fremgår minimumstandarderne for Tifo materiale i forbindelse med afviklingen af kampe i Superligaen

Type  Materiale  Maksimum Mål 
Bannere Stof*
Plastik 
1m x 5m
Store Flag  Stof*
Plastik
Elektrikerrør
Træpinde
Teleskopstænger 
3m x 3m 
Små Flag  Stof*
Plastik
Elektrikerrør
Træpinde 
1,5m x 1,5m 
Trommer     
Megafoner     
Creperuller***     
Mosaik plader/  Strimler  Stof*
Plastik 
 
* Klubben kan forlange, at materialet skal være brand imprægneret 
** For almindelige / enkelte flag gælder klubbens ordensreglement
*** Visse klubber tillader ikke crepes pga. lokale regler
Der gives tilladelse under hensyntagen til klubbens historik i forhold til uhensigtsmæssig brug af TIFO.
Foruden minimumstandarderne har klubberne og fans mulighed for at indgå aftale om, at afvikle større koordinerede TIFO arrangementer, hvor der laves særskilt og forudgående aftale omkring volumen og størrelse ift. ovennævnte. 
Afstemning mellem klubber og fans før kampen
For at sikre de bedst mulige forudsætninger for afvikling af TIFO aktiviteter, anbefales det, at klubberne og fangrupperne indgår aftaler forud for hver kamp, hvad angår dimension og afvikling. Der skal ansøges om TIFO tilladelse 7 dage forinden kampen. Det betyder ikke, at der ikke kan opnås tilladelse herefter, men at klubben har mulighed for at sige nej. 
Kommunikationen skal gå til den arrangerende klubs sikkerhedschef.
Det anbefales at klubber og fangrupper koordinerer med hinanden senest en uge før kampafvikling. Følgende forhold bør særligt afstemmes:
Størrelse
Antal
Placering
Budskab (tekst og symbolik) 
Indførelse af TIFO på stadion (visitation/godkendelse)
Afvikling (beskrivelse / tidsplan)

Skrevet af

Spred ordet