DBU har slået en skævert

DBU har i denne sæson introduceret begrebet ”Objektivt udebaneansvar”, hvilket dækker over at ”udeholdet har objektivt ansvar for egne tilskueres opførsel i det specifikke og afgrænsede tilskuerafsnit, som udeholdet er tildelt”. Initiativet er en del af et større fokus på tilskuernes opførsel og konsekvenserne heraf. Det er et initiativ vi gerne vil bakke op om, men også et initiativ vi ikke kan bakke op om i dets nuværende form.

Stort ansvar, små beføjelser

Vi mener at det er forkert at pålægge udeholdet et ansvar uden samtidig at øge dets beføjelser til at sikre en rolig og ordentlig afvikling af kampene. Hvis udeholdet skal drages til ansvar for begivenheder i udeholdets tilskuerafsnit, bør udeholdet også stå for kontrol af billetter og visitation, ligesom det bør være udeholdets kontrollører der arbejder på og omkring udeholdets tilskuerafsnit.

En sådan løsning kunne meget vel have forhindret det spilstop i Aalborg der førte til en advarsel til Brøndby IF. Bliver vi mødt af egne kontrollører vil mange problemer blive taget i opløbet. Og de problemer der opstår, er lettere at løse når kontrollører og fans kender hinanden. 

Dårlig kommunikation betyder modstand

Det undrer os at man vælger at lancere dette initiativ, med de store konsekvenser det kan have for klubberne og deres fans, uden samtidig at kommunikere initiativet ordentligt ud. Det er i stedet overladt til klubberne at fortælle om initiativet og de konsekvenser der måtte ramme den enkelte klub. Vi mener at DBU hermed skaber unødig mistro til og modstand mod initiativet.

Brøndby IF har eksempelvis valgt at melde ud at man har fået en adsvarsel og risikerer yderligere en advarsel samt en bøde. Omvendt ved kun DBU og FCK om sidstnævnte er blevet straffet for to baneløbere og de værste tilskueruroligheder i Esbjerg fBs historie under kampen i Esbjerg den 24. juli.

Den mistro der derved opstår underminerer i vores øjne initiativet i alvorlig grad og den mangelfulde kommunikation fjerner hensigten med at skabe en præventiv effekt af de flere og hårdere konsekvenser. Vi ønsker derfor at DBU gør alle oplysninger om tilskuernes opførsel og konsekvenserne heraf tilgængelige på dbu.dk. 

  • Hvilke regler er gældende?
  • Hvilke konsekvenser har det at overtræde reglerne?
  • Hvem indberetter hændelser?
  • Hvem tager stilling til konsekvenserne? 
  • Hvilke parter bliver hørt?
  • Hvem er blevet straffet og for hvad?

For bedre løsninger i fremtiden

Slutteligt vil vi komme med en generel opfordring til DBU om fremadrettet at opdyrke en bedre dialog med fanklubber og fangrupper i spørgsmål der vedrører disse. Dialog har til alle tider været et godt værktøj til at fjerne forhindringer og skabe successer og det er vel det vi alle er her for – dansk fodbolds succes.

Suplerende læsning

Faxe Tribunen giver kræfter – og hovedbrud (brondbysupport.dk)
Dårlig opførsel koster (brondby.com)
Brøndbyfans kan koste point i Superligaen (tipsbladet.dk)
Åbent brev til AaB og Aalborg Kommune (brondbysupport.dk) 

Skrevet af

Spred ordet