Udmelding om hændelserne i Esbjerg

Mindre end en måned efter de triste begivenheder i Horsens er vi endnu en gang vågnet op til historier om ballade i forbindelse med en udekamp. Denne gang var den gal i Esbjerg og ligesom det var tilfældet i Horsens, er der også denne gang tale om flere forskellige episoder, hvorfor de i det følgende vil blive behandlet hver for sig.

Med ryggen mod banen

Kort før kampen  tager Christian Kindler som så ofte før opstilling på et rækværk i vores afsnit på stadion. Det gør han i sin egenskab af capo og efter aftale med en Brøndby-kontrollør, en af 50 medrejsende kontrollører der til søndagens kamp er tildelt opgaven med at opretholde ro og orden i vores afsnit. Bolden er imidlertid dårligt givet op, før Kindler er nede igen, trukket ned af en Esbjerg-kontrollør. I første omgang bliver Kindler bedt om selv at træde ned fra rækværket, men da det er i modstrid med det aftalte spørger han med hvilken begrundelse han skal gå ned, og i stedet bliver han trukket ned.

Herefter udarter situationen sig da Christian efter at være fulgt frivilligt med Brøndby IFs kontrollører ud under tribunen pludselig bliver beskyldt for at have slået en kvindelig kontrollør med en albue. Anklagen er dog så useriøs at hverken Brøndby IFs kontrollører eller politiet ønsker at forfølge sagen yderligere og Kindler kan uden videre se resten af kampen fra først EfB caféen og senere fra et af hjemmeholdets egne afsnit. Som følge af denne episode valgte en stor del af fansene i vores afsnit at markere deres utilfredshed ved at vende ryggen til banen og forholde sig tavse i de første 10 minutter af 2. halvleg.

Det er i vores øjne stærkt kritisabelt at man vælger at gå ind og fravælge dialogen med fansene, og at man efterfølgende opdigter en falsk anklage der kunne have fået alvorlige konsekvenser for den pågældende fan er slet og ret uacceptabelt. Vi håber overmåde at Esbjerg fB tager sig en alvorlig samtale med den pågældende kontrollør, der med sin handling fik vendt op og ned på stemningen i et helt afsnit.

Vi ved at ikke alle Brøndbyfans har det bedste renommé, og det er ikke svært at forestille sig hvorledes dette renommé spiller ind når kontrollører rundt om i landet skal forholde sig til os. De kender os af gode grunde ikke, de ved ikke hvem der er hvem og hvilke grupper der står for hvad, og dermed er risikoen for at begå fejl stor.

Vi skal derfor endnu en gang understrege betydningen af at have en god og konstruktiv dialog med alle parter før, under og efter kampene, og endnu en gang vil vi opfordre til at de klubber vi gæster gør brug af Brøndby IFs egne kontrollører i vores afsnit. Vi ønsker alle at kampene afvikles i god ro og orden uden episoder der er ødelæggende for vores klub. Og denne episode i Esbjerg kunne være undgået, havde de lokale kontrollører holdt sig til de indgåede aftaler og ladet Brøndby IFs kontrollører gribe ind såfremt det var nødvendigt.

Med front mod kontrollørerne

Senere i 2. halvleg opstod der ballade bagest i vores afsnit, hvor flere gik til angreb på både politi og kontrollører. Denne opførsel kan og skal ikke accepteres af nogen med sympati for Brøndby IF og en sådan opførsel har ingen plads i Brøndby IF eller fankulturen omkring klubben. Uden en sådan opførsel ville såvel klub som fans stå meget stærkere.

Vi er som langt hovedparten af alle Brøndbyfans uendeligt trætte af denne form for opførsel og vi er ligeledes alle ærgerlige over at vi gang på gang skal sættes i bås med de heldigvis få der åbenlyst har svært ved at gå til fodbold uden at skulle lave ballade.

Vejen væk fra dette scenarie kan synes lang, men den bliver væsentligt kortere hvis alle fortsætter med at stå sammen og tager afstand fra denne opførsel. Vi skal derfor endnu en gang opfordre alle fans om at blive bedre til at isolere ballademagerne, på tribunen og i det daglige. Træk væk når der opstår ballade og giv plads til at politi og kontrollører kan gøres deres arbejde og tag afstand fra ballademagerne efterfølgende.

Opfører vi os ordentligt og følger vi anvisningerne fra politi og kontrollører kan vi forvente at blive behandlet ordentligt, og skulle vi blive behandlet dårligt, vil vi, såfremt vi har opført os ordentligt, stå med langt bedre kort på hånden i forhold til at ændre tingenes tilstand gennem dialog.

83 anholdelser

Efter kampen bliver der som minimum kastet en øldåse mod en politibil og der er efter alt at dømme en del der skal markere deres tilstedeværelse, men vi har ikke overblik over de eksakte begivenheder og vi skal derfor undlade at kommentere nærmere på disse. I alt bliver 83 personer anholdt, heraf langt hovedparten præventivt og blot 10 ender med at blive sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

83 anholdte lyder af mange, men politiet i Esbjerg er berømte for deres konsekvente brug af præventive anholdelser, hvorfor antallet af anholdte i sig selv ikke er så alarmerende for os. Langt mere alarmerende vil det være, hvis det viser sig at episoderne med angreb på politi og kontrollører ikke får konsekvenser for de skyldige. Vi ønsker os at politiet i højere grad bruger deres ressourcer på at anholde og retsforfølge de, der gør sig skyldige i reelle lovovertrædelser og ikke blot lader alt passere med en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Det forhindrer dem ikke fra at komme til fodbold og skabe problemer i fremtiden.

Skrevet af

Spred ordet