Uddybning af dialogen med Brøndby IF

Før pokalkampen mod AaB var Brøndby Support og fangruppen Alpha i dialog med Brøndby IF omkring begivenhederne i Horsens. Der blev udvekslet synspunkter og informationer mellem deltagerne ligesom der blev tid til at lufte et par tanker og idéer fra fanside.

Brøndby IF er selvfølgelig svært ærgerlige over hændelserne i Horsens, og der blev talt med store bogstaver i forhold til disse. Man er fra klubbens side klar over at der er tale om to forskellige episoder på tribunen og man er meget lydhør overfor fansenes indspark omkring årsag og hændelsesforløb. Der er allerede blevet uddelt karantæner og hårde advarsler for begge episoder og klubben er forsat i gang med dette arbejde. Derudover blev der generelt gjort rigtig pæne fremskridt i forhold til samarbejde mellem klub og fans, herunder hører selvfølgelig at dialogen langt fra er slut, den vil blive fortsat.

Fra Brøndby Supports side er vi meget tilfredse med Brøndby IFs håndtering af hele Horsens-sagen. Vores tilfredshed skyldes især klubbens forståelse for at der er tale om to forskellige episoder, klubbens kendskab til baggrunden for episoderne og klubbens håndtering af de sager der nu fører til karantæner og advarsler.

Ydermere er vi selvfølgelig tilfredse med at dialogen fortsætter, men også med at dialogen nu inkluderer Alpha. Det er vigtigt for os at gøre det klart, at såfremt man ønsker og søger dialogen, og man en troværdig part, så er Brøndby IF mere end villig til at tage dialogen op og klubben vil strække sig meget langt for de fans der deler klubbens værdier og handler i overensstemmelse med disse.

 

Fra fanside pressede især to spørgsmål sig på. Hvorfor Brøndby IF ikke medbringer egne kontrollører på udebane og – ikke overraskende – om vi nu får et udebaneregister.

 

Egne kontrollører på udebane

Fra fanside bliver der spurgt hvorfor der ikke benyttes kontrollører fra Brøndby Stadion når vi er på udebane. Svaret på dette spørgsmål er, at Brøndby IF altid tilbyder den arrangerende klub at stille med kontrollører til vores afsnit, men svaret er som oftest et nej tak. I Horsens stillede Brøndby IF således blot med 5 såkaldte spottere, der skulle udpege eventuelle ballademagere og karantæneramte ved indgangen. Flere blev udpeget men fik alligevel adgang til stadion af det lokale vagtkorps.

 

Udebaneregister

Et andet spørgsmål gik selvfølgelig på det stærkt omdiskuterede udebaneregister. Brøndby IF arbejder endnu på at få lagt den endelige plan for hvordan man vil gribe fremtiden an, og vi kan derfor hverken sige ja eller nej til spørgsmålet om hvorvidt vi som fans kommer til at sluge et udebaneregister – vi ved det simpelthen ikke. Men at der er grund til at forholde sig til et udebaneregister er der ingen tvivl om, for det er uden tvivl tættere på end nogensinde.

Har man fulgt med i medierne ved man måske at klubben er presset fra mange sider for at indføre et register. Der er ikke den politiker, sikkerhedschef, fodbolddirektør, fodboldfan eller menigmand der ikke presser på for at klubben skal indføre dette register. Fra Brøndby IFs side pointerer man igen og igen at der er andre muligheder end et udebaneregister. Eksempelvis ønsker man sig et mere simpelt register over karantæneramte personer og ikke et register hvor uskyldige mennesker skal kriminaliseres og tvinges til at lade sig registrere for at kunne gå til fodbold. Man appellerer også til at ballademagerne straffes hårdere end i dag, hvor det er stort set gratis at lave ballade til en fodboldkamp.

 

Brøndby Supports holdning til et udebaneregister

Brøndby Support har en erklæret holdning til et udebaneregister, den fulde ordlyd af denne holdning finder du nederst på den side der er linket til nedenfor. Det er en holdning vi i det store og hele ønsker at holde fast i, men episoderne i Horsens har ført til at vi overvejer en revision af enkelte punkter.

Vi kan eksempelvis konstatere at vi tog fejl, da vi vurderede at frygten for en stigning i eskalering af vold og hærværk i forbindelse med fodboldkampe var overdrevet. Og presset på klubben taget i betragtning, er spørgsmålet hvor mange kræfter det er værd at sætte ind på at bekæmpe et register, skulle det komme. Vi vil gerne understrege at vi fortsat er imod et udebaneregister da vi finder det urimeligt at tusinder af uskyldige kriminaliseres og tvinges i et register for at kunne gå fredeligt til bold, men vi vil overveje om ikke kræfterne er bedre brugt på at arbejde for de øvrige punkter vi fremfører på linket nedenfor.

Vi ønsker således fortsat at arbejde for bedre uddannelse af sikkerhedschefer, kontrollører og politi, bedre dialog alle parter imellem og et mere nuanceret syn på problemerne og løsningsmulighederne, og vi overvejer i øjeblikket om ikke det er her alle kræfterne skal sættes ind, og ikke i kampen mod et register der efterhånden kan vise sig at være et nødvendigt onde.

Med i vores overvejelser er også de mulige tiltag der kan komme fra politisk hold eller fra DBU såfremt der ikke bliver gjort en aktiv indsats for at stoppe balladen nu. Begreber som all-seater stadions, øget overvågning og alvorlige straffe i form af pointfratagelse og bøder i en størrelsesorden vi ikke forestiller os i dag er alle i spil hvis ikke balladen stopper nu. Og set i det lys, er et register måske ikke længere det værste der kan ramme os.

Brøndby Supports holdninger

Skrevet af

Spred ordet