2008 i hovedpunkter og tal

Selvom årets resultat umiddelbart er utilfredsstillende, er der flere tegn på at det går den rigtige vej. Indtægterne steg pænt og udgifterne faldt en del og samtidig har udvalgene overholdt budgetterne.

 • Resultat: -178.037 kroner
 • Indtægter steg med 118.534 kroner
 • Udgifter faldt med 166.156 kroner
 • Udvalgene holdt budgetterne
 • Medlemstal nogenlunde stabilt

Organisation

Der arbejdes løbende med at udvikle foreningens organisation til den optimale sammensætning i forhold til foreningens formålsparagraffer. I 2008 betød det etableringen af flere nye udvalg på hvilke fokuseringen vil blive større i 2009. Der vil endvidere blive arbejdet med at sætte organisationen på skrift og tydeliggøre formålet med og forventningerne til de enkelte udvalg.

Administration

Administrationen er under løbende udvikling. I 2008 betød det blandt andet at flere trivielle opgaver blev løftet ud af administrationen der i stedet fik frigjort ressourcer til mere medlemsorienteret arbejde. Samtidig styrkedes administrationen med en bogholderfunktion for at sikre og forenkle økonomistyringen og derved frigøre ressourcer i bestyrelsen til mere medlemsorienteret arbejde.

 • Ny medlemsdatabase taget i drift
 • Ansættelse af bogholder + investeringer i bogholderi
 • Administrationen effektiviseret og optimeret

Målsætninger

Bestyrelsen havde for 2008 sat sig en række målsætninger der for de fleste vedkommende er nået helt eller delvist. Kun Ungdomsudvalget mener vi ikke at have indfriet egne forventninger til, trods bl.a. etablering af decideret ungdomsture, så dette arbejdes der derfor på at forbedre i 2009.

 • Fokus på økonomistyring
 • Ny medlemsdatabase på plads
 • Fokus på aftaler med Brøndby IF, samarbejdspartnere og sponsorer
 • Implementering af nyt merchandisekoncept
 • Etablering af ungdomsudvalg

Skrevet af

Spred ordet