Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed iht. Vedtægternes §8, stk. 2 til ordinær generalforsamling i Brøndby Support den 4. Marts 2009 kl. 19:00 i gymnasiets kantine på Brøndby stadion.
(kælderen under foyeren til Michael Laudrup lounge).

Dagsorden iht. Vedtægternes §8 er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
5. Indkomne forslag
6. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
7. Valg
 a) Valg til bestyrelsen
 b) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 c) Valg af revisor.
8. Eventuelt

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen, men man skal have været medlem de sidste 3 kalendermåneder og ikke være i restance for at have stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde (altså IKKE ved fuldmagt) jf. vedtægterne.

Medbring gyldigt medlemskort eller kvittering for betaling, da der vil være kontrol ved indgangen.

Såfremt man har et forslag til behandling på generalforsamlingen skal dette være indsendt til bestyrelsen pr. mail senest 2 uger før generalforsamlingen.

Hvis man ønsker at blive valgt til bestyrelsen, kan man ved indsendelse af dette til bestyrelsen, få en præsentation på hjemmesiden. Man er også velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen hvis man vil høre nærmere om det at være bestyrelsesmedlem.

De gældende vedtægter kan man finde på hjemmesiden.

Vel mødt, Bestyrelsen

Skrevet af

Spred ordet