Forslag til ændring af vedtægterne

På generalforsamlingen d. 4. marts fremsætter bestyrelsen et forslag om ændring af foreningens vedtægter.

§4. Kontingent
Stk. 1. Foreningens kontingenttakster fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2 Bestyrelsen kan vedtage nye kontingenttyper i det omfang den finder det formålstjenstligt. Kontingenttaksten skal forelægges på førstkommende generalforsamling til orientering.

Det gamle stk. 2-4 rykker og bliver til stk. 3-5

Skrevet af

Spred ordet